Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Vyštudoval históriu na Prešovskej univerzite v Prešove. Venuje sa hlavne dejinám novoveku a najnovším dejinám, so zameraním na dejiny Francúzska od Veľkej francúzskej revolúcie do konca druhého cisárstva, a Francúzsku v druhej svetovej vojne.

Starovek

Kam sa podeli rímske légie? 

S trochou zveličenia sa dá povedať, že rímska légia patrí medzi najikonickejšie vojenské jednotky staroveku. Pri jej názve si asi každý predstaví kolónu kohort, manipulov a rímskych legionárov vystrojených v plátovom brnení. No tak ako každá jednotka, aj légia sa vyvíjala.