Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na cyklus podujatí pod názvom Mestské divadlo v Prešporku. Nové nálezy, nové možnosti.

V rámci týchto štyroch podujatí budú mať návštevníci okrem iného možnosť zoznámiť sa prostredníctvom informačných panelov s reprodukciami malieb, ktoré pôvodne zdobili strop auditória dnešnej historickej budovy SND. Ich autorom je nemecký maliar Willibald Leo Michael Lütgendorff-Leinburg. Jeho štyri diela boli zo stropu odstránené niekedy v rokoch 1938 – 1949, dnes sa nachádzajú v správe Galérie mesta Bratislavy. Klub filatelistov a filokartistov 51–60 Sandberg pripravil pre záujemcov korešpondenčné lístky s vyobrazením všetkých malieb, ktoré bude možné si zakúpiť na prvom podujatí.

 

K ďalším zaujímavým nálezom prezentovaným na paneloch patrí rodinná korešpondencia dirigenta Bruna Waltera z rokov 1897-1898. V tomto čase stál Walter ako mladý dirigent na čele prešporského divadelného orchestra a písal svojej rodine o dianí v tunajšom divadle. Kópie zachovaných listov sú dnes uložené v Slovenskom národnom múzeu-Hudobnom múzeu v Bratislave v osobnom fonde hudobného a operného kritika Ivana Ballu.  

Podujatia sa budú konať v priestoroch SNM – Hudobného múzea v Brämerovej kúrii na Žižkovej ul. 16 v Bratislave v miestnosti na 1. poschodí. Vstup je voľný.

Organizátormi sú Historický ústav SAV, v.v.i. a SNM – Hudobné múzeum v Bratislave Zámerom je priblížiť pútavým spôsobom najnovší výskum k dejinám divadla v Prešporku v „dlhom“ 19. storočí, ktorý prebieha na Historickom ústave SAV, v.v.i od roku 2022 pod hlavičkou dvoch vedeckých projektov: Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny (Vega 2/0024/22) a Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848–1993 (APVV-20-0526).

Program podujatí je nasledovný:

25. apríl 2024 (štvrtok), 17.00 

Predstavenie nových informačných panelov realizovaných k novému výskumu divadelného života v Prešporku, uvedenie korešpondenčných lístkov s príležitostnou pečiatkou zobrazujúcich pôvodné maľby zo stropu Mestského divadla (dnešná historická budova SND).

13. máj 2024 (pondelok), 13.00 – 16.00

Dirigent Bruno Walter a divadlo v starom Prešporku. Odborná diskusia k vybraným osobnostiam a udalostiam, ktoré ovplyvnili kultúrny život v meste v „dlhom” 19. storočí.

18. máj 2024 (sobota), 13:00 a 15:00 (v rámci Noci múzeí a galérií)

Prehliadka informačných panelov vrátane odborného výkladu.

6. jún 2024 (štvrtok), 15:00

Rodina Lütgendorff-Leinburg a Prešpork. Prednáška s diskusiou.

Obrazová príloha: súkromná zbierka