spustila momentálne už tretiu sériu populárneho seriálu Hra o tróny. Ide o sfilmovanú fantasy ságu od G. R. R. Martina, ktorá však čerpá motívy zo skutočných historických udalostí. Konkrétne ide o udalosti z anglických dejín známe ako vojna ruží (1455 – 1485).

Symbol Yorkovcov biela ruža

V seriáli sa spolu vojensky stretli rody Starkovcov a Lannisterovcov, podobne vo vojne ruží to boli Yorkovci (ktorých symbolom bola biela ruža) a Lancasterovci (červená ruža). Vymyslený fantasy svet so svojimi bojujúcimi rodmi sa až príliš podobá neskorostredovekému Anglicku. Napríklad hrdina prvej série lord Eddard Stark môže mať predobraz v Richardovi Plantagenetovi z rodu Yorkovcov.

Symbol Lancasterovcov červená ruža

Tak isto ako v seriáli, aj v skutočnosti zasiahli do udalostí národy zo severu – Škóti. Občianska vojna sa dotkla celého neskorostredovekého Anglicka. Aj v skutočnosti sa okrem hlavných súperov na vojne podieľali aj ďalšie rody – Glouchesterovci, páni zo Somersetu, vojvodovia zo Suffolku, grófi z Warvicku, Woodvillovci či nakoniec víťazní Tudorovci.

Podobne ako v seriáli, aj vo Vojne ruží zasahovali do bojov národy spoza mora – napríklad Francúzi pod vedením Ľudovíta XI. Tak isto podobnosť medzi intrigujúcimi obchodníkmi v Hre o tróny a politikmi mestských štátov, ako boli Benátky, Florencia alebo Janov, nemusí byť náhodná.

Anglicko bolo v čase vojny ruží plné chaosu a anarchie, a podobne ako v seriáli nastal vzostup zbojníkov či pirátov. V angličtine sa dokonca pre toto obdobie používa pojem bastard feudalism (zbastardený feudalizmus).

Niektoré motívy v seriáli čerpajú aj zo staroveku

Úspešný film by dnes už nemohol vzniknúť bez toho, aby sa v ňom nevyskytovali intrigy, prvoplánové násilie či provokujúce intímne vzťahy. Aj tu je vojna ruží „nekonečnou inšpiráciou“ – šialený kráľ Henrich VI. umlátený k smrti, Markéta z Anjou podvádzajúca kráľa Henricha VI. s vojvodom zo Somersetu či krutovládca – shakespearovský Richard III.

Niektoré motívy v seriáli však čerpajú z iných historických vzorov – staroveká Sparta a Téby sa premietli do armády Nepoškvrnených a národ Dothrakov sa až príliš podobá nomádskym Hunom alebo Mongolom.

Seriál naozaj pripomína prostredie neskorého stredoveku, aj použitými zbraňami, stavbami a čiastočne aj kostýmami, aj keď priaznivci stredovekého vojenstva určite nájdu množstvo nezrovnalostí – netreba však zabúdať, že ide v prvom rade o príbeh z fantastiky.

Samozrejme, porovnanie fantasy so skutočnými dejinami môže škrípať, veď kedy v dejinách existovali draci? Ale tak isto sa môžeme opýtať – kto v stredoveku v existenciu drakov neveril?

Potešujúcou správou je, že okrem spomínanej fantasy pripravuje britská stanica BBC z prostredia vojny ruží aj historický seriál – The White Queen.

Použitá literatúra

Hay, D.: Evropa pozdního středověku 1300 – 1500. Praha 2010.

Linc, M.: Růže bíla, nebo červená? Štestěna nepřeje ani jednomu rodu! Pevnost 4, 2013, 60 – 63.

http://www.hbo.com/game-of-thrones/index.html

http://www.georgerrmartin.com/

http://www.imdb.com/title/tt2372220/

http://www.fandom.sk/clanok/pisen-ledu-a-ohne

Knižné vydanie Hry o tróny

Obrazová príloha: HBO, www.wikipedia.org

vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV v.v.i. Voľný čas venuje portálu HistoryLab.sk. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených 1 a 2, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách. Napísal aj knihu Sila zániku: Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností.