Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Pôsobí ako doktorandka na Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave. Venuje sa stredovekej kronikárskej spisbe so zameraním na kroniku Jána z Udine a na neskorostredovekú uhorskú kronikársku spisbu. Prednáša dejiny Apeninského polostrova v stredoveku.

Nepriateľ pred bránami 

Metaforický názov knihy A. Wheatcrofta Nepriateľ pred bránami dokonale vystihuje politickú situáciu, ktorá pretrvávala v oblasti strednej Európy už od roku 1526, od pamätnej bitky pri Moháči. Nepriateľa v názve predstavovali pre západnú civilizáciu Turci…