Maximilien de Robespierre – Nepodplatiteľný

Francúzski odborníci – súdny patológ Philippe Charlier a špecialista na 3D rekonštrukcie tváre Philippe Froesch – predstavili v týchto dňoch laickej i odbornej verejnosti mimoriadne pôsobivú rekonštrukciu tváre jednej z najznámejších a najvýznamnejších osobností francúzskej revolúcie (1789 – 1794).

Maximilien de Robespierre (6. 5. 1758 – 28. 7. 1794) bol pôvodným povolaním advokát, úspešný a populárny, keďže pri svojej práci často zastupoval chudobných. V roku 1789 sa stal poslancom Národného zhromaždenia a hoci si z jeho vidieckeho pôvodu a bombastického spôsobu prejavu robili Parížania zo začiatku žarty, čoskoro si dokázal získať ich pozornosť a úctu. Robespierre sa stal jedným z hlavných vodcov extrémnej ľavice (jakobínov). V širokých vrstvách bol veľmi populárny pre svoju oddanosť revolúcii, principiálnosť a bezúhonný osobný život, pričom tieto svoje cnosti sám verejnosti rád, až vtieravo prezentoval. Vďaka neľudskej a životu vzdialenej tvrdosti získal prezývku „nepodplatiteľný“. Vo vnútropolitických zmätkoch a vážnom vonkajšom ohrození, ktoré vypukli po zosadení a poprave kráľa (vtedy už iba občana) Ľudovíta, dosiahol Robespierre v roku 1793 svoj mocenský vrchol, keď sa postavil do čela Výboru pre verejné blaho a s rozsiahlymi právomocami rozpútal vládu teroru, aby túto krízu zažehnal. Gilotína sa takmer nezastavila.

V polovici roka 1794 však už „únava z teroru“ a odpor k hromadným popravám dosiahli svoj vrchol a proti Robespierrovi sa spriahli ďalší členovia Konventu (niektorí z obavy o svoj život, niektorí zo závisti) a 27. júla ho po prevrate nechali zatknúť a hneď na druhý deň aj s jeho hlavnými stúpencami bez súdu popraviť. S  Robespierrovou hlavou padla aj revolučná vláda.

Rekonštruovaná tvár M. Robespierra (P. Froesch/VISUALFORENSIS)

Už Robespierrove maľované či kreslené portréty nám ho predstavujú ako tvrdého muža s ostrými rysmi tváre. Ale až pohľad do neuveriteľne živo vyzerajúcej tváre spustošenej po kiahňach a do akoby zasklených, paralyzujúcich modrých očí vzbudzuje takmer strach. Ako sa mohla francúzskym odborníkom podariť taká detailná rekonštrukcia? Mali kvalitný podklad. Tým bola v tomto prípade kópia pôvodnej voskovej posmrtnej masky, ktorú Robespierrovi (ale i iným slávnym obetiam Revolúcie – Ľudovítovi XVI., Márii Antoinette či Maratovi) zhotovila Mária Grosholtzová, neskôr (po vydaji) známa ako Tussaudová. Na jej zosnímanie potom vedci použili ručný 3D skener, ktorý dokázal verne zrekonštruovať každý detail už aj tak dosť presnej voskovej masky.

 

Internetové odkazy:

Obrazová príloha: www.wikipedia.org, P. Froesch/VISUALFORENSIS

Študoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zaoberá sa vojenskými a námornými dejinami. Je autorom knihy Bitky a bojiská - Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov (Slovart 2021).