Archeológovia objavili kompletnú kostru ťavy, ktorú používala osmanská armáda pri obliehaní Viedne.

Jedna z najdôležitejších bitiek v dejinách Európy sa spája s obliehaním Viedne v roku 1683. Vojská Habsburgovcov a ich spojencov, medzi ktorých patril hlavne poľský kráľ Ján III. Sobieski, porazili armádu Osmanskej ríše pod vedením veľkovezíra Karu Mustafu. Turecká armáda zvolila taktiku obliehania Viedne, ktorej však prišla pomoc. Turci pri obliehaní okrem koní používali aj ťavy, ktoré slúžili hlavne v logistike.

Počas záchranného výskumu v meste Tulln pri Viedni sa rakúskym archeológom podarilo objaviť kompletnú kostru ťavy, ktorá dokazuje, že turecká armáda využívala tieto exotické zvieratá pri spomínanom obliehaní Viedne.

Archeozoologický tím pod vedením Dr. Alfreda Galika analyzoval objavené kosti a uskutočnil aj analýzu DNA. Bádatelia definitívne potvrdili, že objavené zviera je ťava. Archeológovia najskôr uvažovali o kostre koňa alebo kravy.

Analýza DNA dokonca ukázala, že ide o tzv. hybrida. Otcom zvieraťa bola ťava dvojhrbá a matkou jednohrbá. Takíto kríženci mali väčšiu výdrž a boli ľahšie ovládateľní.

Lebka objaveného hybrida

Ťavy sa vo vojne používali už od staroveku, prvé písomné zmienky o tom existujú už z mezopotámskej Asýrie z 9. stor. pred Kr. Známa kráľovná Zenobia z Palmýry (3. storočie po Kr.) mala v armáde jednotku jazdcov na ťavách. Neskôr sa ťavy využívali hlavne ako ťažné zvieratá.

Objavená kostra ťavy bola kompletná. Archeológovia datovali nález pomocou mince a fľaštičky z lekárne vo Viedni, ktoré sa nachádzali v rovnakej vrstve, do obdobia obliehania Viedne. Zviera tu pravdepodobne zanechala turecká armáda pri ústupe. Pre miestnych obyvateľov však bola ťava tak raritná a exotická, že neskončila u mäsiara, ale ďalej sa o ňu starali. Zviera zomrelo prirodzenou smrťou v opatere Rakúšanov. Vďaka tomu archeológovia našli jej kompletnú kostru.

Nález patrí medzi výnimočné objavy, pretože výskyt kostí ťavy mimo územia Osmanskej ríše je vzácny. Geograficky najbližší nález kompletnej kostry ťavy je až z Istanbulu.

Použitá literatúra

Obrazová príloha

Alfred Galik/Vetmeduni Vienna

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.