O sochách na Veľkonočnom ostrove a o tom, ako prispeli ku kolapsu miestnej civilizácie, sme nedávno na HistoryWebe písali. Analyzovali sme príčiny zániku miestnej kultúry a našli sme ich v ekonomickej, a čiastočne environmentálnej oblasti.

Ako sme uviedli, obyvateľstvo si svoj kolaps spôsobilo pravdepodobne samo, svojou neuváženou ekonomickou a environmentálnou činnosťou. V článku sme spomenuli aj potkany, ktorí mohli katastrofu znásobiť premnožením.

Nedávne výskumy však zistili, že spomínané hlodavce slúžili aj ako zdroj obživy. Ešte nedávno sme si mysleli, že obyvatelia lovili len delfíny a morské vtáky. Pestovali privezené bataty, jamu, taro, banány, cukrovú trstinu a chovali sliepky.

Pri analýze 41 ľudských kostier sa vedci zamerali na ich chrup a na výskyt izotopov dusíka a uhlíka. Výsledky porovnali s výskumom kostí zvierat žijúcich na ostrove. Chceli sa tak dozvedieť, čo stavitelia tajomných sôch z ostrova jedli pred smrťou. Výsledok bol prekvapujúci. Základnou zložkou potravy boli polynézske potkany. Hlodavce prišli na ostrov spolu s prvými osadníkmi niekedy medzi rokmi 700 až 1200 po Kr.

Potkan polynézsky

Keďže ostrov nie je koralového, ale sopečného pôvodu, jeho pobrežie neoplýva množstvom rýb. To však obyvatelia vyriešili plavbami ďalej od ostrova a lovom delfínov. Lov rýb však nebol základom ich obživy. Orientovali sa skôr na vlastné poľnohospodárstvo alebo na zdroje, ktoré im poskytoval ostrov.

Paradoxne to mohli byť práve potkany, ktoré svojim nadmerným rozmnožením prispeli ku kolapsu civilizácie Veľkonočného ostrova. Napriek tomu boli dôležitým zdrojom proteínov pre obyvateľov.

Použitá literatúra

Diamond, J.: Kolaps. Proč společnosti zanikají a přežívají. Praha 2008.

Rainbird P.: A Message for Our Future? The Rapa Nui (Easter Island) Ecodisaster and Pacific Island Environments. World Archaeology 33/3, 1 February 2002, 436 – 451.

http://www.jet.sk/news/view/s-tajomnymi-sochami-prisla-zahuba

http://www.livescience.com/39926-easter-islanders-ate-rats.html

http://www.historyweb.sk/clanky/detail/s-tajomnymi-sochami-prisla-zahuba#.Uk2MhRAXeYE

Obrazová príloha: www.wikipedia.org

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.