V staroveku boli slony častou súčasťou bojujúcich armád. Ich úlohou bolo pošliapať a zastrašiť nepriateľa. Asi každý pozná príbeh kartáginského vojvodcu Hannibala, ktorý so slonmi prekročil Alpy a vtrhol do Itálie. Starovekí vojvodcovia najčastejšie používali slony indické, už menej ich afrických bratrancov. Len raz sa v dejinách stalo, že sa tieto dva druhy biologických tankov stretli v jednej bitke.

 

V bitke pri Rafii (dnes Rafáh v Pásme Gazy) v roku 217 pred Kr., ktorú nám vo svojom diele opísal grécky historik Polybios, sa stretli vojská dynastie egyptských Ptolemaiovcov (faraón Ptolemaios IV.) a ázijských Seleukovcov (kráľ Antiochos III. Veľký).

Na strane egyptského faraóna bojovalo okolo 70 tisíc pešiakov (niektoré zdroje uvádzajú len 50 tisíc bojovníkov), 5 tisíc jazdcov a 73 slonov. Na strane ázijského monarchu bolo 62 tisíc peších vojakov, 6 tisíc členov jazdy a 102 slonov.

Polybios vo svojom diele píše, že väčšie bojové slony Seleukovcov rozohnali menších hrubokožcov v armáde Ptolemaia IV. Nepomýlil sa grécky historik? Vieme predsa, že slon indický dosahuje výšku 2 až 4 metre a jeho africký príbuzný 3 – 4 metre. Slon africký je väčšinou vyšší a mohutnejší ako indický.

Slon africký (vľavo), slon indický (vpravo)

Historici tento problém interpretovali pomocou hypotézy, že egyptské vojská použili lesný poddruh slona afrického. Na základe starovekých záznamov vieme, že Egypťania získavali svoje bojové zvieratá z oblasti dnešného Somálskeho polostrova, konkrétne z územia dnešnej Eritrey. Dnes sú tu, žiaľ, slony v dôsledku ľudských aktivít vzácne.

Genetici analyzovali staré nálezy slonov z oblasti Eritrey a zistili, že ide o typického slona afrického žijúceho na savanách. To znamená, že v bitke pri Rafii museli byť väčšie slony Egypťanov! Navyše poddruh slona afrického lesného žije ďaleko od Egypta v povodí rieky Kongo. Mýlil sa teda Polybios, alebo nastala tak absurdná možnosť, že menšie slony indické porazili svojich väčších bratrancov? Ktovie?

Napriek panickému úteku svojich hrubokožcov Ptolemaios IV. bitku vyhral a ubránil egyptské pozície na  Blízkom východe.

Použitá literatúra

Obrazová príloha: hybridknowledge.blogspot.sk, www.wikipedia.org

vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV v.v.i. Voľný čas venuje portálu HistoryLab.sk. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených 1 a 2, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách. Napísal aj knihu Sila zániku: Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností.