Vzácny reliéf s vedúcim archeologického tímu Franciscom Estradom-Belli

Guatemalský región Petén patril v minulosti medzi centrá mayskej civilizácie. V oblasti pracujú aj slovenskí bádatelia, ktorí skúmajú starobylé mesto Uaxactún.

V priebehu tohto leta archeologický tím skúmajúci lokalitu Holmul, ktorý vedie Francisco Estrada-Belli, objavil krásny štukový reliéf. Reliéf sa našiel v exteriéri obdĺžnikovej budovy s rozmermi 8 x 2 m. Podľa vedúceho vykopávok by objavy mohli súvisieť s náboženskými výjavmi. (Musíme pripomenúť, že obrovskú masku našli aj slovenskí bádatelia pri výskume v meste Uaxactún. Takisto patrí medzi typické prejavy mayského umenia.)

Archeológovia dúfajú, že o funkcii budovy z Holmulu viac vypovie bohatý hrob, ktorý v nej objavili minulý rok. Obsahoval až 28 hlinených nádob a drevené masky. Našiel sa v malej jaskyni prepojenej s budovou. Pochovaný bol muž a na tvári mal drevenú masku.

Výskum reliéfu

Podľa nápisov by budova mohla byť zasvätená vládcovi s menom Aj Wosaj Chan K’inich (jeho meno zatiaľ nepodarilo preložiť) z blízkeho silného mayskeho kráľovstva Naranjo.

Glyfy z reliéfu prezrádzajú viac aj o histórii Mayov. Aj Wosaj Chan K’inich patril medzi najdlhšie vládnucich mayských panovníkov (546 – 615 po Kr.). Napriek tomu, že bol jedným z najväčších kráľov v Naranjo, bol vazalom tzv. hadej dynastie z mesta Calakmul. Kráľ tejto dynastie – K’altuun Hix (vo voľnom preklade „Zviazaný kamenný jaguár“) bol dokonca prítomný na Aj Wosajovej korunovácii.

Bohatý hrob obsahoval až 28 hlinených nádob a drevené masky

Reliéf znázorňuje tri ľudské postavy oblečené do šiat z vtáčieho peria a s jadeitovými šperkmi. Podľa glyfov na reliéfe sa centrálna figúra volala Och Chan Yopaat (vo voľnom preklade „Boh búrky vstupuje na nebesia“). Okrem postáv je na reliéfe znázornené pohorie a dva hady. Na presnú interpretáciu si ešte budeme musieť počkať.

Pri vedľajších postavách sa objavili znaky, ktoré sú preložené ako „prvé tamale“, čo je tradičné jedlo obyvateľov strednej Ameriky aj dnes.

Úplne pochopenie zobrazení na reliéfe by mohlo obohatiť naše poznatky o histórii starobylých Mayov. Výskumný tím sa do Holmulu vracia o rok, možno objavia ďalšie zaujímavé nálezy.

Použitá literatúra

Obrazová príloha

Francisco Estrada-Belli, Jesus Lopez, Holmul archaeological project

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.