O dejinách sa zvykne hovoriť, že sú nekonečným súbojom medzi dobrom a zlom. Skutočnosť však býva zložitejšia a pre slovenské dejiny 20. Storočia to platí obzvlášť. Navyše, na rozdiel od komiksov nie všetci skutoční superhrdinovia nosia plášť, nie každý darebák má na tvári zlomyseľný úškrn a rozoznať kto je kto nemusí byť jednoduché. Za človeka však najlepšie hovoria jeho činy.

Na jeseň 2018 pripravil HistoryWeb.sk v spolupráci so STRATPOLom projekt Storočie.sk, výsledkom ktorého bolo osem článkov o najvýznamnejších osobnostiach slovenských dejín, brožúra pre učiteľov, niekoľko workshopov a metodík, ktoré mali slúžiť ako pomôcka pre učiteľov stredných škôl, aktívne vzdelávacie portály na sociálnych sieťach a tiež séria prednášok historikov z vedeckých inštitúcií na rôznych základných a stredných školách.

Cieľom projektu bolo pri príležitosti „osmičkových výročí“ odľahčenou, populárnou formou popísať zlomové udalosti slovenských dejín 20. storočia. Dejiny sa dobre vykladajú využitím osudov kľúčových osobností. Tento prístup umožňuje využitie mikro- a makro-histórie, pri ktorých je možné ilustrovať, akým spôsobom jednotlivé osobnosti vstúpili do dejín, ako ich formovali a zároveň ako „veľké“ dejiny formovali jednotlivé osobnosti. Čitateľ sa tak dozvie mnoho z dobových reálií a zároveň má možnosť pochopiť historický vývoj v celej jeho komplexnosti. Z čitateľského hľadiska je tento prístup výnimočne atraktívny.

Projekt Storočie.SK umožnil študentom i laickej verejnosti objavovať dejiny nášho národa skrz životné príbehy jeho najvýznamnejších osobností. Naši hrdinovia a darebáci stáli ale v kľúčových okamihoch dejín na opačných stranách barikády a každý z nich zanechal svoju nezmazateľnú stopu – či už pozitívnu alebo negatívnu. Zároveň však historici participujúci na projekte zdôrazňovali, že dejiny (väčšinou) nie sú čiernobiele a treba ich posudzovať kriticky.

Projekt Storočie.sk bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR – strategická komunikácia.

Články:

Facebook projektu: https://www.facebook.com/storocieSK/

Instagram projektu: https://www.instagram.com/storociesk/

Brožúrka Storočie.sk je voľne dostupná tu:

Fotogaléria grafík od Františka Hříbala

Fotogaléria prednášok, workshopov a školení, ktoré sa udiali v rámci projektu Storočie.sk v roku 2018