V dňoch 6. až 8. septembra sa v Banskej Bystrici uskutoční 16. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti (SHS), stavovskej organizácie historikov na Slovensku a odborného partnera nášho portálu. Okrem voľby vedenia SHS na ďalšie štyri roky, budú súčasťou zjazdu diskusie a prezentácie určené pre záujemcom o dejiny, médiám a širokej verejnosti. V nich nebude chýbať ani zastúpenie HistoryLab.sk.

Hlavnou témou zjazdu je zhodnotenie vývoja slovenskej historickej vedy a jej prezentácie po roku 1989. Súčasťou programu bude aj problematika popularizácie dejín, stav vydávania historickej literatúry na Slovensku, ako aj problémy vyučovania dejepisu.

Znak SHS

Odborné prednášky na tému „Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore na Slovensku po roku 1989“ odznejú 6. a 7. septembra v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice. Besedy a okrúhle stoly pre širokú verejnosť budú prebiehať v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Moderátori populárnych rozhlasových relácií Róbert Kotian a Peter Turčík budú diskutovať s poprednými historikmi, úspešnými autormi beletrie s historickou tematikou a vydavateľmi kníh, aj prevádzkovateľmi internetových portálov.

Sprievodné podujatia bude možné sledovať tiež online na web-stránke SHS: https://www.facebook.com/SlovenskaHistorickaSpolocnost/

Štátnej vedeckej knižnici bude prístupná predajná výstava publikácií z oblasti histórie z rôznych pracovísk z celého Slovenska, v Múzeu SNP špeciálna výstava Vojenského historického ústavu v Bratislave na tému „Legionári – Naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918“.

Vítaní sú všetci záujemcovia o históriu, zástupcovia médií, študenti i široká verejnosť!

Z PROGRAMU:

Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore na Slovensku po roku 1989

Zjazd Slovenskej historickej spoločnosti a sprievodné akcie pre verejnosť

(6. – 8. septembra)

Sprievodné podujatia pre širokú verejnosť:

Beseda Ako sa na Slovensku popularizujú dejiny,

(Utorok 6. IX., od 17.45 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry)

Moderátori: Róbert Kotian (RTVS) a Peter Turčík (RTVS)

Hostia: Tünde Lengyelová – historička, Juraj Červenák – spisovateľ, Jaroslav Valent – šéfredaktor časopisu Historická revue, Oliver Zajac – zástupca internetového portálu History Lab 

Oplatí sa na Slovensku vydávať knihy o histórii? Beseda s pozvanými vydavateľmi historickej literatúry o súčasnom knižnom trhu na Slovensku

(Streda 7. IX., od 17.45 hod., Záhrada – Centrum nezávislej kultúry)

Moderátori: Róbert Kotian (RTVS) a Peter Turčík (RTVS)

Hostia: Jozef Hyrja – Vydavateľstvo Hadart Publishing, Pavel Dvořák – Vydavateľstvo Rak, Peter Švorc – Vydavateľstvo UNIVERSUM, Rastislav Molda – Vydavateľstvo Society for Human Studies

Vzdelávacia oblasť „Človek a spoločnosť“ – reflexia aktuálnej kurikulárnej reformy“. Diskusia o vyučovaní dejepisu s členmi Ústrednej predmetovej komisie pri Štátnom pedagogickom ústave

(Štvrtok 8. IX., od 17.30, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry)

Moderátorka: Alžbeta Snieżko (Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Hostia: Viliam Kratochvíl, Peter Likavský, Juraj Šuch, Tibor Reimer, Romana Martincová

Predajná výstava publikácií  historických pracovísk a vydavateľstiev v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice

Výstava Vojenského historického ústavu v Bratislave na tému Legionári – Naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918 v priestoroch Múzea SNP