HistoryLab.sk v spolupráci s vydavateľstvom HADART Publishing a Novou Cvernovkou priniesol v prvej polovici roka 2021 Cyklus prednášok v Kabinete pomalosti. Prizvaní odborníci previedli divákov históriou spoločnosti a predstavili šesť kľúčových ideológií slovenských dejín 20. storočia.

Ľudáctvo

V prvom dieli sa s Michalom Havranom o ľudáctve rozpráva historik a germanista Miloslav Szabó.

Prednáša: Miloslav Szabó, historik, FF UK v Bratislave
Moderuje: Michal Havran

Boľševizmus

V druhom dieli sa o bolševizme s Michalom Havranom rozpráva historik Juraj Benko.

Prednáša: Mgr. Juraj Benko, PhD., Historický ústav SAV
Moderuje: Michal Havran

Čechoslovakizmus

V treťom dieli sa o čechoslovakizme s Michalom Havranom rozprával historik Matej Hanula.
Prednáša: Mgr. Matej Hanula, PhD., Historický ústav SAV
Moderuje: Michal Havran

Konzervativizmus

V štvrtom dieli sa o konzervativizme s Michalom Havranom rozprával politológ Tomáš Zálešák.
Prednáša: Tomáš Zálešák, Katedra politológie na Filozofickej fakulte, UK Bratislava
Moderuje: Michal Havran

Projekt bol po štyroch dieloch z dôvodu pandémie COVID-19 dočasne pozastavený.

Anarchizmus

V piatom dieli sa o anarchizme s Michalom Havranom rozprával historik Adam Šumichrast.

Viac informácií nájdete na webstránkach Novej Cvernovky.