Politický mozog disentu, nadčasový humanista schopný osloviť ľudí naprieč celým sociálnym spektrom, vysokoškolský profesor aj bagrista, Havlov spoluväzeň a neskôr poradca, utopista prenasledovaný komunistami, spisovateľ, ktorý náhle zomrel veľmi krátko po tom, ako sa dočkal vytúženej slobody a počiatku demokratických zmien.  Svojím dielom a aktivitou v oblasti ľudských práv získal veľkú autoritu v celom Československu aj vo svete, jeho diela patrili k tým najprekladanejším. Napriek tomu je slovenskej verejnosti takmer neznámy. Nadácia Milana Šimečku sa to rozhodla zmeniť a pri príležitosti 30.výročia jej založenia chystá edíciu diel tohto mysliteľa prvýkrát v slovenskom jazyku.

Kniha Koniec nehybnosti

„Milan Šimečka bol bezosporu pozoruhodná osobnosť našich moderných dejín. Stal sa jedným z najvýraznejších hlasov v takých kľúčových obdobiach, či to bolo ´68, alebo tých 20 rokov po sovietskej okupácii, alebo aj po novembri ´89,“ hovorí Martin Bútora, sociológ, diplomat a jeden zo zakladateľov Nadácie Milana Šimečku. „Lepšie som vďaka nemu pochopil, prečo je dnes Slovensko v takej hlbokej kríze. Šimečka mnohé z dnešných drám predpovedal. Varoval, že demokracia bude hrozná drina. Upozorňoval, že získaním slobody sa začína nová, veľmi ťažká epocha premeny. A lepšie už rozumiem aj tomu, ako žili moji starí rodičia a rodičia,“ dopĺňa spisovateľ Michal Hvorecký. „Myšlienky Milana Šimečku sú živé aj dnes. Širokej verejnosti a najmä mladšej generácii chceme sprístupniť jeho výnimočné dielo aj v slovenskom jazyku, preto vydávame edíciu Malé Veľké dejiny Milana Šimečku,” dodáva Nina Galanská, riaditeľka Nadácie Milana Šimečku.

„To, čo nás spája cez priepasti času, sú malé dejiny ľudského života, vymedzené narodením a smrťou… Veľké dejiny nás zaradili do rôznych sociálnych systémov a tie bránia tomu, aby sa naše malé dejiny stretli a porozumeli si.” (Milan Šimečka, Kruhová obrana).

 Milan Šimečka bol nielen pozoruhodnou osobnosťou, ale najmä výnimočným autorom, ktorého diela a myšlienky v nich silno presahovali hranice republiky aj dobu. V centre jeho pozornosti a záujmu bol individuálny ľudský život, so všetkými jeho radosťami a starosťami. Nadobudol presvedčenie a písal o tom, že dejinnosť sa utvára nie v parlamentoch, sieňach a veľkých stretnutiach, teda vo „veľkých dejinách“ ale práve naopak, v „malej dejinnosti“ – v  životoch individuálnych ľudí. Tam sa utvárajú aj hodnoty života, posúvajú jeho medze.  Vydanie edície Malé VEĽKÉ dejiny môžete podporiť na www.startlab.sk/malevelkedejiny

V roku 2022 chceme vydať prvých päť kníh z edície Malé Veľké dejiny Milana Šimečku. Séria kníh prinesie jeho najznámejšie diela:

Obnovenie poriadku: vyšla v roku 1978 v edícii Petlice v češtine a získala Cenu roka, ktorú vypísal spisovateľ Ludvík Vaculík. Je brilantnou analýzou normalizačného režimu, ktorý nastolil „poriadok“ po uvoľnených šesťdesiatych rokoch v Československu.

Kruhová obrana: kniha vznikala v rokoch 1983-84, v období normalizačnej šede, a zaradila sa medzi zásadné texty československého disentu.  Napriek svojmu veku je zvláštne aktuálna aj dnes. Stratégia kruhovej obrany je stále jednou z možností, ako si chrániť svoje sny a životy. Nenechať sa zomlieť, spojiť sa okolo toho, čo je pre dôstojnosť ľudského života nutné ubrániť.

Kruhová obrana

Koniec nehybnosti: súbor úvah vo forme občasných denníkových zápiskov od Silvestra 1987 do konca februára 1989. Svojimi glosami podal Milan Šimečka výrečné svedectvo o atmosfére prednovembrového roku 1988, v ktorom zachytil pozvoľný pád normalizačného režimu a zdanlivo nehybnú atmosféru v spoločnosti.

Výber z diela: Milan Šimečka bol autorom niekoľkých kníh a viac ako dvesto kratších statí, článkov, fejtónov, recenzií a príhovorov. Chceme priblížiť  texty, ktoré nikdy neboli knižne publikované, no zaslúžia si pozornosť.

Veľký brat a Veľká sestra: v spoločnej knihe sa priatelia Miroslav Kusý a Milan Šimečka pokúsili o analýzu socializmu a priblíženie atmosféry doby, v ktorej žili. Knihu začali písať koncom 70. rokov, kedy boli už obaja vylúčení z verejného života a zamestnaní ako robotníci. V knihe vydávajú jednoznačné stanovisko, že reálny socializmus bol ako teória nekonzistentný a ako režim neudržateľný. 

Zdroj: Tlačová správa Nadácie Milana Šimečku