Knižný trh aj tento rok vychrlil veľké množstvo titulov z archeológie a histórie. Z nových kníh sme pre vás vybrali tie najzaujímavejšiepretože kniha je stále tým najlepším darčekom pod stromček, a to nielen pre archeológa a historika.

Najstaršie dejiny (pravek a starovek)

Putovanie našich génov

Johannes Krause, profesor archeológie a riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu, spolu s novinárom Thomasom Trappom napísali zaujímavú knihu o našich predkoch (Putovanie našich génov: Príbeh o predkoch moderného človeka). J. Krause je priekopníkom a jedným zo zakladateľov revolučného vedeckého odboru – archeogenetiky. Vďaka výskumu génov vieme rekonštruovať mnohé, hlavne tie najstaršie, príbehy ľudských dejín.

Kúpiť knihu.

Knieža z Popradu a jeho hrobka

Kniežacia hrobka v Poprade patrí medzi najväčšie slovenské archeologické objavy. Archeológovia Tereza Štolcová a Karol Pieta (AÚ SAV), ktorí sa dlhodobo venujú tomuto objavu, napísali odborno-popularizačnú knihu o tejto germánskej lokalite (Knieža z Popradu a jeho hrobka). Výskum hrobky začal pred 17 rokmi a jej veľké časti boli doslovne skúmané pod mikroskopom. Výsledky výskumu výrazne zmenili pohľad na dejiny nášho územia v dobe rímskej.

Tutanchamon

V tomto roku uplynulo dvesto rokov od rozlúštenia staroegyptských hieroglyfov a sto rokov od nemenej senzačného objavu Tutanchamonovej hrobky. Obe tieto udalosti zmenili náš pohľad na výnimočnú egyptskú civilizáciu, ktorá zanikla už pred dvetisíc rokmi. Je preto celkom logické, že v takomto roku výročí prichádza na pulty kníhkupectiev viacero kníh. Medzi nimi aj nová kniha o Tutanchamonovi od celosvetovo známeho českého egyptológa Miroslava Bártu.

Kúpiť knihu.

Pád Ríma

Ako v každom inom odbore, tak aj v archeológii a histórii sú bádatelia, o ktorých viete, že sú iná, veľmi vysoká vedecká liga. Jedným z nich je aj Kyle Harper. Jeho dielo The Fate of Rome je jednou z najlepších kníh o kolapse Západorímskej ríše. Vzhľadom na dnešnú dobu má kniha aj veľký spoločenský presah (staroveké pandémie, klimatické zmeny). Veľmi príjemne nás prekvapilo, že nedávno vyšiel aj český preklad knihy – Pád Říma. Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římske říše. Kniha je povinným čítaním pre každého priaznivca dejín Rímskej ríše.

Kúpiť knihu.

Nahé sochy, bojové slony a tuční gladiátori

K množstvu dobrej literatúry o antike pribudla prednedávnom aj náučno-zábavná kniha amerického historika Garretta Ryana s trochu krkolomným názvom Nahé sochy, bojové slony a tuční gladiátori. Napriek nie najlepšiemu názvu je kniha písaná prekvapivo ľahkým štýlom (viac v našej recenzii), a čo je ešte dôležitejšie, autor knihu napísal naozaj kvalitne, pričom sa aj pri vysvetľovaní zložitých vecí jednoduchým spôsobom ukazuje ako skutočný majster slova.

Kúpiť knihu.

Zabudnuté národy starovekého sveta

Starovek, to nie sú len Gréci a Rimania. Zabudnuté národy starovekého sveta vo svojej výpravnej knihe predstaví britský žurnalista a historik Philip Matyszak. Je to nesmierne zaujímavé a pestrofarebné čítanie plné fascinujúcich detailov, ponúkajúce skvelý úvod do menej známych stránok staroveku, o ktorých ste doteraz možno ani netušili, že existovali. V origináli sa v názve namiesto slova „národ“ vyskytuje slovo „ľudia“ a kniha je práve o nich.

Kúpiť knihu.

Stredovek

Pútnik

Ako sa stredovekí pútnici orientovali, aby na ceste do Ríma nezablúdili? Kde spali a čo jedli? Mohli putovať aj ženy? Prečo sa vlastne bohatí aj chudobní vydávali na také dlhé a nebezpečné cesty? Dobrodružná púť jedného z najbohatších a najvplyvnejších uhorských magnátov Mikuláša Ujlakiho (okolo 1407 – 1477), na ktorú vás vo svojej knihe Pútnik zoberie slovenská historička Miriam Havačková, priblíži okrem každodenných strastí a radostí stredovekých pútnikov aj to, ako sa pán z Hlohovca stal kráľom.

Kúpiť knihu.

River King

Cat Jarman je bioarcheologička, ktorá sa zameriava hlavne na dejiny Vikingov. Vo svojej práci kombinuje analýzu izotopov, C14 datovanie a výskum ľudskej DNA. Svoje práce popularizuje v dokumentárnych programoch pre BBC a pre kanál Discovery. Vo svojej poslednej knihe River King. The Vikings from Scandinavia to the Silk Roads sleduje hlavne kontakty Vikingov vo vtedajšom svete. Napríklad, ako sa šperk vyrobený v stredovekej Indii dostal až do vikinského hrobu objaveného archeológmi v Anglicku, alebo ako sa severskí bojovníci zapojili do obchodu s otrokmi na Hodvábnej ceste.

V znamení hviezdy

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka takmer 350 rokov stáli pri všetkých dôležitých politických aj vojenských udalostiach stredovekého kráľovského Uhorska. Pravidelne zasahovali do bojov o nástupníctvo na trón, bojovali v bitkách proti Mongolom, vojskám Přemysla Otakara II., husitom či Osmanom. Ich vplyv bol taký veľký, že im Matej Korvín odpustil aj zradu a začiatkom 16. storočia prispeli k vzniku jagelovsko-habsburského spojenectva. Kniha V znamení hviezdy – grófi zo Svätého Jura a Pezinka (Autori: Daniel Gahér a Helena Gahérová) predstavuje minulosť tohto výnimočného rodu, ktorá je zasadená do dobového kontextu. Svojím spracovaním dokáže osloviť nielen záujemcov o históriu a genealógiu, ale aj o pamiatky, ktoré po tomto rode dodnes pretrvali.

Stredoveké Vráble

Lokálpatriotov nielen z Požitavia určite poteší kniha Stredoveké Vráble od Ľuboša Trubíniho, ktorá záujemcom o regionálne dejiny predstaví zbierku stredovekých listín z tohto mestečka a jeho okolia. Aj z estetického hľadiska ide o veľmi pekne upravenú a bohato ilustrovanú knihu. Jej najväčším prínosom je ale inšpiratívny spôsob spracovania. Jej autor lokálne dejiny zasadil do širšieho stredovekého kontextu, k čomu mu poslúžil aj v tomto type literatúry málo vídaný počin – preklad všetkých známych s témou súvisiacich stredovekých listín.

Novovek a moderné dejiny

Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov

Po takmer dva a pol storočí vyšli konečne aj v slovenčine slávne memoáre významného európskeho vzdelanca a diplomata so slovenskými koreňmi Františka Tótha. Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov priniesli zvedavým európskym čitateľom na konci 18. storočia pútavý (a neraz aj vtipný) opis Orientu, kde ich autor pôsobil ako vyslanec francúzskeho kráľa v Osmanskej ríši. Súčasťou slovenského vydania (M. Daniš a kol.) sú aj historické štúdie, ktoré približujú život a dobu Františka Tótha.

Kúpiť knihu.

Kasta

Isabel Wilkerson, držiteľka Pulitzerovej ceny, skúma americký rasizmus veľmi prekvapivo – ako druh kastového systému. Vo svojej neobyčajnej knihe Kasta nám ponúka komplexný portrét tohto fenoménu a porovnáva ho s kastovými systémami v Indii či v nacistickom Nemecku, pričom hľadá ich spoločné črty. Autorka pátra po historických príčinách vzniku rasizmu a skúma tiež vývoj rasových teórií. Svoj široký výskum napokon prepája s príbehmi obyčajných ľudí.

Kúpiť knihu.

Mýtus a kult Jozefa Tisa

Ak hľadáte a neviete nájsť odpoveď na to, ako je možné, že sa dodnes na Slovensku stále nájde až príliš veľa ľudí nielen obhajujúcich, ale dokonca velebiacich vojnového zločinca, kniha Mýtus a kult Jozefa Tisa je priamo pre vás. Skúsený historik a autor viacerých úspešných kníh Anton Hruboň sa kultu Jozefa Tisa, jeho posmrtnému životu a mýtom, ktoré sa okolo neho vytvorili, venuje podrobne. Vysvetľuje, kde a ako vznikli prvé imaginácie o Tisovi ešte v 20. rokoch 20. storočia, ako sa tieto mýty ďalej formovali a ako vznikali nové po roku 1945 v prostredí proľudáckeho exilu, aj ako sa mýtické a mystické obrazy Jozefa Tisa šírili na Slovensku po roku 1989.

Kúpiť knihu.

Churchil: Predurčen osudem

Bez Winstona Churchilla by sa dejiny 20. storočia pravdepodobne uberali úplne iným smerom. Jeho vplyv a význam pri množstve kľúčových udalostí bol často rozhodujúci. Pre každého, kto sa zaujíma o životné osudy tohto britského štátnika a s ním spojené osudové udalosti, ktoré doteraz formujú náš svet, je ako stvorená kniha Churchill: Předurčen osudem. Monumentálny (vyše tisíc strán) životopis od Andrewa Robertsa je aj vďaka využitiu unikátnych zdrojov (napr. súkromný denník kráľa Juraja VI.) považovaný za možno najlepší životopis tejto výnimočnej osobnosti svetových dejín.

Kúpiť knihu.

Prečo? Ako pochopiť holokaust

Uznávaný historik profesor Peter Hayes postavil otázku „prečo?“ do centra svojho záujmu. Prečo Židia a nie iná menšina? Prečo práve v Nemecku a nie inde, kde bol antisemitizmus historicky silnejší? Prečo genocída? Prečo sa nájdu ľudia, ktorí holokaust popierajú? Výsledkom týchto otázok a dlhoročného hľadania odpovedí je kľúčová kniha o dejinách holokaustu (Prečo? Ako pochopiť holokaust). Dielo vysvetľuje mnohé dôležité otázky o jednom z najväčších krviprelievaní ľudských dejín, ktoré prepuklo v srdci civilizovanej a modernej Európy. Hayesova kniha je určená hlavne čitateľom, ktorí sa chcú zorientovať v problematike a nevedia si vybrať v ponuke odborným a komplikovaným jazykom napísaných monografií. Zároveň ide o špičkovú knihu na vysokej odbornej úrovni, na základe ktorej sa vyučujú mnohé kurzy o holokauste na popredných univerzitách všade vo svete. Vysvetľuje socioekonomické, kultúrne, politické aj spoločenské príčiny holokaustu počnúc historickými súvislosťami nevraživosti voči Židom v Európe, končiac potrestaním zločincov v roku 1945 a pamäťou, na ktorú nesmieme zabúdať.

Kúpiť knihu.

Dynastie Windsoru

Úmrtie britskej panovníčky kráľovnej Alžbety II. spôsobilo, že sa na knižnom trhu objavilo množstvo kníh o jej živote. Z veľkej časti ide skôr o knihy zameriavajúce sa na rôzne zaujímavosti, prípadne klebety zo života kráľovnej a jej rodiny. Ak by ste však chceli siahnuť po viac historickej knihe o Alžbete II., tak je vhodná kniha od francúzskeho historika a novinára Jeana des Carsa – Dynastie Windsorů. Historie nejslavnějšího panovnického rodu moderních dějin. Kniha pokrýva obdobie od vlády Juraja V. až po rok 2021. Autor sa síce nevyhol ani čitateľsky atraktívnejším témam, ale i tak môžete v texte nájsť mnoho zaujímavých historických informácií.

Kúpiť knihu.

Vietnam 1945 – 1975

Dve západné mocnosti, Francúzsko a Spojené štáty, utrpeli vo Vietname ponižujúcu porážku od vojensky nerovnocenného súpera. Vietnam 1945 – 1975 sa stal dejiskom jedného z najkontroverznejších a najtragickejších konfliktov moderných dejín. Po rokoch zhromažďovania materiálu, dokumentov aj rozhovorov s priamymi účastníkmi z oboch strán sa ho vo svojom výnimočnom faktografickom diele, plnom strhujúcich osobných príbehov, pokúsil zachytiť uznávaný britský vojenský historik Max Hastings.

Kúpiť knihu.

Kamenné veže

Wojciech Jagielski patrí medzi obľúbených vojnových reportérov. Kamenné veže sú ďalšia jeho výborná kniha. Popisuje udalosti prvej a druhej vojny v Čečensku, a to hlavne z pohľadu samotných Čečenov, ale aj iných národov z Kaukazu (Avarov, Ingušov, Osetíncov atď.). Autor sa pohyboval priamo v predných líniách a viedol rozhovory so všetkými významnými čečenskými bojovníkmi, ale rozprával sa aj s bežnými ľuďmi.

Kúpiť knihu.

COVID-19: A History

Kanadská historička medicíny Jacalyn Duffin vydala knihu o histórii nedávnej pandémie od začiatku šírenia daného vírusu v decembri 2019 až do mája 2022 (COVID-19: A History). Zaoberá sa nielen jeho geografickým šírením, ale aj rôznymi vládnymi, medicínskymi a spoločenskými reakciami vo svete. Na niektorých miestach prevláda jej kanadsko-centrický pohľad, ale celkovo podáva prehľadné, kvalitné a prístupné obzretie sa za udalosťami, ktorými si svet prechádzal posledných pár rokov.

Naprieč dejinami

Panství kříže

Prečo má kresťanstvo od antických začiatkov cez stredovek až po súčasnosť takú podvratnú a revolučnú povahu a prečo aj napriek dnešnej stále skeptickejšej spoločnosti táto viera aj naďalej hlboko poznamenáva množstvo našich postojov a inštinktov? Vo svojej najnovšej knihe Panství kříže: Jak se formovala duše Západu na to skúša nájsť odpovede výborný britský spisovateľ a historik (čo nie je veľmi častá kombinácia) Tom Holland. Kreslí pritom naozaj široké plátno kresťanstva ako najtrvalejšieho a najvplyvnejšieho odkazu antiky, na ktorom stojí celý západný svet. V knihe autor ukazuje, že kľúčové koncepty ako sekularizmus, liberalizmus, veda, rovnosť ľudí, ľudské práva, a dokonca aj ateizmus majú hlboké korene práve v kresťanstve.

Kúpiť knihu.

Forces of Nature: The Women Who Changed Science

Historičky Anna Reserová a Leila McNeillová, známe aj vďaka svojmu podcastu Lady Science, chcú vo svojej knihe (Forces of Nature: The Women Who Changed Science) predstaviť mnohé významné ženy, ktoré zohrávali počas dejín vedy rôzne dôležité úlohy. Niektoré mená môžu byť čitateľom známejšie (Hypatia, Florence Nightingalová, Vera Rubinová), iné zas pomenej. Ich prierez históriou sa nesie od staroveku až po 20. storočie a zdôrazňuje geografickú a kultúrnu rôznorodosť týchto mnohých ženských bádateliek.

Dejiny Afganistanu

Edícia dejiny štátov z NLN obsahuje super knihy, ale aj vyslovene „suché“ faktografie. Kniha Dejiny Afganistanu je v tomto smere lepší nadpriemer. Najlepšie v nej boli spracované dejiny 19. a prvej polovici 20. storočia. Veľmi zaujímavo sú spracované kontakty socialistického Československa s Afganistanom, napríklad ako československí občania chodili študovať na univerzity do Kábulu.

Kúpiť knihu.

Dějiny lidí

Český antropológ Martin Rýchlik napísal monumentálnu knihu Dějiny lidí. V textovo a obrazovo bohatej knihe zachytáva obrovskú pestrosť ľudstva. Dozviete sa veľa o súkromných, ale aj verejných dejinách našich predkov. Napríklad si prečítate, ako sa pozerajú  na česanie alebo tetovanie rôzne skupiny spoločnosti, prípadne sa dozviete o trestoch, sexuálnych obmedzeniach a tabu v dejinách. Základom práce sú výskumy historických alebo súčasných etník (napríklad Aztékov, Inuitov, Kapaukov, Komančov, Maorov, Nuerov, Pygmejov, !Kungov a ďalších).

Kúpiť knihu.

Hedvábné stezky. Nová historie světa

Oxfordský historik Peter Frankopan patrí medzi dnešnú historickú špičku. V českom preklade aktuálne vyšlo jeho najzásadnejšie dielo – Hedvábné stezky. Nová historie světa. Frankopan skúma trasy (cesty), ktoré spájali krajiny aj kontinenty v dejinách a vytvárali globálny svet dávno pred dneškom. Týmito cestami hlavne medzi Západom a Východom prúdili okrem tovaru aj myšlienky, ktoré menili dejiny. Kniha vyvolala medzi západnými historikmi veľký ohlas aj menšie kontroverzie a diskusie.

Kúpiť knihu.

Krajina na okraji

Ruská invázia na Ukrajinu jednoznačne zvýraznila nevyhnutnosť rozšíriť si vedomosti nielen o ukrajinskej prítomnosti, ale aj jej minulosti. Práve dejiny sa totiž opäť raz ocitli v pozícii mocenského nástroja a argumentačnej stratégie. Kniha Anny Reid Krajina na okraji si kladie za cieľ práve upozorniť a objasniť čitateľovi tie okamihy dejín, ktoré si do dnešných dní žijú svojím životom a ovplyvňujú životy Ukrajincov a Ukrajiniek (ale aj okolitých národov). Kombinácia svižného autorského štýlu, textu obohateného popri vážnych témach aj o mnohé zaujímavosti a autorkine osobné skúsenosti z Ukrajiny, ale tiež pomerne chabá ponuka titulov v slovenskom jazyku automaticky pasujú tento titul do pozície odporúčanej literatúry. Čitateľ, ktorý sa v dejinách orientuje, síce môže byť zaskočený občasnými nepresnosťami, napr. tvrdošijne opakovaným zlým datovaním prvého delenia Poľsko-litovskej únie, ale ako úvod do problematiky či prehľad najdôležitejšieho historického dedičstva, ktoré si dnes nesie v kolektívnom vedomí ukrajinský národ, je kniha bezpochyby prínosom.

Kúpiť knihu.

Klíma v dejinách

Redaktori HistoryLab.sk zostavili viac ako potrebnú a aktuálnu knihu – Klíma v dejinách. Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny v histórii. Na knihe sa podieľali tri desiatky slovenských aj zahraničných archeológov a historikov. Kniha pokrýva dejiny od praveku po 20. storočie. Klíma bola určujúcim faktorom pre rozkvet alebo kolaps civilizácií a ríší. Mnohé ľudské spoločnosti hľadali cesty, ako sa pred vplyvom prírody chrániť. Na prvý pohľad to nemusí byť zrejmé, ale i najmenšia zmena klímy mohla výrazne zasiahnuť do ľudských dejín.

Kúpiť knihu.

Kam aj kráľ chodí pešo

Históriu ľudstva najlepšie pochopíme cez dejiny „bežných vecí.“ Na rozdiel od iných krajín sú u nás dejiny každodennosti neustále v tieni „veľkých dejín“, čo je celkom škoda. Práve tento rok vyšla v historickej obci už kultová záležitosť – Kam aj kráľ chodí pešo. Je to výborná kniha od švajčiarskeho historika Daniela Furrera o dejinách toaliet, hygieny a snahe skultúrniť si každodenné strasti na latríne. V histórii bolo jedno, či ste boli súčasťou elity alebo žobrák na ulici – na záchod ste jednoducho ísť museli!

Kúpiť knihu.

Beletria

Staré grécke báje a povesti

Máte doma legendárne Petiškove Staré grécke báje a povesti? Že nie?! Tak je najvyšší čas to napraviť, a to rovno s dizajnovo prepracovaným najnovším vydaním tohto nadčasového a už klasického diela, v ktorom nádherné ilustrácie akademického maliara Václava Fialu ešte viac vyniknú.

Kúpiť knihu.

Zakliaty kláštor

Historický román, detektívka, western či gotický horor. Toto všetko a ešte oveľa viac ponúka nový román Juraja Červenáka Zakliaty kláštor (viď naša recenzia), ktorým rozbieha svoj nový cyklus Šarkanove poklady. Veľkým bonusom je tentokrát množstvo ilustrácií od Miša Ivana, ktoré husto pretkávajú text a robia z knihy naozaj výnimočný čitateľský zážitok, ktorý už pri tomto type literatúry dnes nie je veľmi bežný.

Kúpiť knihu.

Autori (abecedne): Jakub Drábik, Branislav Kovár, Roman Mocpajchel, Oliver Zajac, Andrej Zeman.

Ak si zakúpite knihy cez niektorý z uvedených odkazov v tomto výbere, podporíte tak našu činnosť. Za každú podporu sme vďační.