Rok 2019 sa v Stredoslovenskom múzeu nesie v znamení viacerých jubileí. Ubehlo 10 rokov od otvorenia novej expozície v Matejovom dome, 110 rokov od otvorenia prvej múzejnej expozície a v neposlednom rade 130 rokov od založenia múzea. Priestory Thurzovho domu zdobí výnimočná výstava venovaná oslavám 130. výročia a aj májová prednáška z cyklu Čo sa skrýva v depozite bude venovaná histórii Stredoslovenského múzea.

Päť výnimočných osobností, ktoré sa zaslúžili o jeho vznik, predstaví historik Peter Račko v utorok 21. mája 2019 o 17.00 hod. v Matejovom dome na prednáške Správna päťka múzea – prví kustódi Mestského múzea.

 

Banskobystričania rozhodne nie sú skupáni…

Vtedajšie Mestské, dnešné Stredoslovenské múzeum vzniklo v roku 1889 a prvá múzejná expozícia bola otvorená v Matejovom dome 17. októbra 1909. Správou zbierkového fondu bola doživotne poverená trojica nehonorovaných kustódov: tajomník Obchodnej a priemyselnej komory Štefan Holesch, radca verejnej správy Jozef Schweng a lekár Samuel Bothár, ktorých pracovnou náplňou bola inventarizácia a katalogizácia predmetov. Na ich kúpu dostávali finančné prostriedky od mesta aj štátu, no väčšinu akvizícií múzeum nadobúdalo darom od banskobystrických mešťanov a cirkevných hodnostárov.

Po smrti Bothára a Schwenga vykonával funkciu kustóda len Štefan Holesch. V roku 1917 ho nakrátko vystriedal miestny historik Emil Jurkovich, po ktorom nastúpil stredoškolský profesor Karol Kiszely, autor prvého slovenského sprievodcu po múzeu. Vďaka mimoriadne atraktívnej a kvalitnej expozícii, ale aj odbornosti Kiszelyho, ktorý bol zároveň lektorom, sa prehliadka Matejovho domu stala pravidelnou súčasťou oficiálneho programu návštev vedenia mesta. Životné peripetie prvých kustódov a okolnosti vzniku najstaršieho múzea v Banskej Bystrici predstaví Peter Račko už budúci utorok v Matejovom dome.

Zároveň vás pozývame na ďalšie odkrývanie tajomstiev depozitu Stredoslovenského múzea,

na ktoré sa môžete tešiť opäť po letných mesiacoch:

17. 9. 2019 o 17.00 hod. s archeológom Rudolfom Nádaskayom na tému Rímsky luxus v barbariku.