Kamenné hroty

Pri výskume v južnej Afrike sa bádateľom podarilo odkryť najstaršie kamenné hroty kopijí. Najnovšie nálezy datujú ich výskyt do obdobia už pred 500 tisíc rokmi. Viac ako 200 exemplárov hrotov sa objavilo na lokalite zo staršej doby kamennej Kathu Pan 1. Podľa antropologičky J. Wilkins z univerzity v Toronte sa hroty pripevnili na drevenú násadu a používali sa na boj zblízka ako kopije, prípadne na veľmi krátku vzdialenosť ako oštepy. Dĺžky hrotov sa pohybovali medzi 4 až 9 cm a bola badateľná snaha o zachovanie ich symetrie a ostrosti, čo je práve dôkazom ich použitia ako hrotov.

Doteraz boli podobné nálezy známe z lokalít neandertálcov v Európe, ktoré sa datovali maximálne do obdobia pred 300 tisíc rokmi. Z územia dnešného Nemecka pochádza nález dreveného oštepu, ktorý sa našiel vo zvyškoch ulovených divokých koní. Podobný exemplár je aj z územia Británie.

Najnovšie nálezy však nepatria ani neandertálcom, ani moderným ľudom (Homo sapiens sapiens), ale nášmu pravdepodobne spoločnému predkovi − Homo heidelbergensis. Boli to práve prvé zbrane, ktoré sa zaraďujú k tým malým vývojovým detailom, umožňujúcim získať náskok a ďalšie možnosti v procese evolúcie. Znie to možno kruto a aj prehnane, ale vynález zbraní bol dôležitým míľnikom na ceste k modernému človeku.

Literatúra

Lekey, R.: Pôvod ľudstva. Bratislava 1996.

Wilkins, J./ Chazan M.: Blade production − 500 thousand years ago at Kathu Pan 1, South Africa: supportfor a multiple origins hypothesis for early Middle Pleistocene blade Technologies. Journal of Archaeological Science 29, 2012, 1883 – 1900.      http://www.sciencenews.org/view/generic/id/346464/description/Oldest_examples_of_hunting_weapon_uncovered_in_South_Africa

http://www.newscientist.com/article/dn22508-first-stonetipped-spear-thrown-earlier-than-thought.html?cmpid=RSS|NSNS|2012-GLOBAL|online-news

http://historyoftheancientworld.com/2012/11/archaeologists-identify-spear-tips-used-in-hunting-a-half-million-years-ago/

Obrazová príloha: J. Wilkins

vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV v.v.i. Voľný čas venuje portálu HistoryLab.sk. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených 1 a 2, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách. Napísal aj knihu Sila zániku: Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností.