Archeológovia objavili bohaté hroby indiánskeho náčelníka a jeho rodiny v kanadskej pobrežnej oblasti Salish Sea (Britská Kolumbia). Neďaleko náčelníka boli pochovaní členovia jeho rodiny.

Pochovaný muž mal asi 50 rokov a jeho kostra sa v hrobe nachádzala v skrčenej polohe. Tvár mal otočenú k blízkemu morskému zálivu. Na kostre sa našli stopy okrového farbiva. Podobný pigment používajú potomkovia pôvodných obyvateľov Britskej Kolumbie dodnes. Ako súčasť pohrebných rituálov sa okrové farbivo vyskytuje u viacerých pravekých a starovekých kultúr po celom svete. Archeologický tím pod vedením Terenca Clarka datoval nález do obdobia pred 3700 rokmi.

Pochovaný náčelník mal na sebe ceremoniálne oblečenie

Pochovaný náčelník mal na sebe ceremoniálne oblečenie, ktoré sa skladalo z korálikov. Jeho odev vážil skoro 32 kg a obsahoval viac ako 350-tisíc kamenných korálikov. Ako surovina na ich výrobu sa použila bridlica a ílovec. Vedci sa pokúsili rekonštruovať výrobu odevu a odhadli, že na jeho produkciu by ste potrebovali 35-tisíc pracovných hodín. Na základe týchto údajov môžeme predpokladať, že pochovaný muž patril k vtedajšej elite.

Dvojčatá a mladá žena

Neďaleko hrobu náčelníka sa našlo miesto posledného odpočinku mladej ženy, ktorá zomrela medzi 19. a 23. rokom života. Pozostalí ju pochovali s náhrdelníkom z mušlí. Drobné a upravené mušličky sa našli aj v okolí lebky (až 3 200 kusov). Pravdepodobne slúžili ako ozdoba vlasov. Na trupe sa, rovnako ako u náčelníka, nachádzali kamenné koráliky (5 700 kusov).

Dievča s ozdobou vlasov

V okolí sa našli ešte dva hroby mladých mužov. Antropológ Jerome Cybulski z Kanadského historického múzea na základe podobných znakov v ústnej dutine a na lebke predpokladá,  že išlo o dvojičky. V ich hroboch sa tak isto našlo množstvo kamenných perál.

Archeológovia predpokladajú, že pochovaní patria k jednej vládnucej rodine.

Indiánska elita

Oprávnene si môžeme položiť otázku, ako veľkou mocou disponoval náčelník, ktorého pohrebný odev by viacero osôb muselo vyrábať niekoľko rokov? Vtedajšia spoločnosť na území Britskej Kolumbie sa živila hlavne lovom a rybolovom. Obživu dopĺňali zberom a kultiváciou niektorých rastlín (napríklad šípatky/wapato). Žili v dlhých viacgeneračných domoch a pravdepodobne využívali otrokov. Na čele spoločnosti mohli stáť náčelníci.

O pochovanej rodine možno povedať, že bola na čele vtedajšej spoločnosti. Usudzujúc podľa množstva a druhu  hrobových milodarov bolo jej postavenie tak významné, že sa nedá vylúčiť ani jej výsadné postavenie v rámci nejakého kultu.

Rekonštrukcia vzhľadu

S využitím počítačovej grafiky sa vedcom podarilo rekonštruovať vzhľad pochovaných príslušníkov elity. Rekonštrukcia vzhľadu náčelníka a jeho rodiny sa realizovala aj s pomocou predstaviteľov pôvodných obyvateľov Kanady. Potomkovia Indiánov tak mohli zistiť, do akej miery sú si so svojimi predkami podobní.

Použitá literatúra

http://www.shishalh.com/news/3

http://news.nationalgeographic.com/2017/06/beads-facial-reconstruction-museums-canada/

https://canadianarchaeology.com/

https://www.canadiangeographic.ca/article/digitally-reconstructed-faces-4000-year-old-shishalh-family-revealed

https://www.forbes.com/sites/kristinakillgrove/2017/05/24/watch-these-4000-year-old-first-nations-skeletons-come-back-to-life/#2d78a4ce4955

Obrazová príloha: Philippe Froesch, Visual Forensi

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.