Na konferencii v Naí Dillí 4. novembra 2012 boli prijaté nové závery o začiatku civilizácie na Indickom polostrove. Začiatky starovekej Indie sa kladú do obdobia tzv. harappskej kultúry medzi roky 3750 až 2300 pred Kr. a jej koniec medzi roky 1800 až 1500 pred Kr. Kultúra sa rozšírila na území dnešného Pakistanu a západnej Indie. Najhustejšie osídlenie bolo v povodí rieky Indus. Bola to vyspelá archeologická kultúra mestského typu, pre ktorú bola typická jednotnosť jej kultúrnych prejavov, napríklad jednotný systém výstavby sídlisk, rozdelených na štvrte a ulice, alebo spôsob výroby zbraní a pracovných nástrojov. Tvarovo podobná bola i keramika.

Okrem lokalít mestského typu máme doložených viac ako tisíc vidieckych sídiel. Niektoré sídla boli špecializované na poľnohospodárstvo, iné na remeselnú výrobu (hlavne na spracovanie bronzu).

Rekonštrukcia osídlenia harappskej kultúry

Na spomínanej konferencii sa však začalo uvažovať o ešte skoršom začiatku harappskej civilizácie. Dáta z viacerých miest kladú tzv. predvčasnoharappský horizont nálezov ďaleko dozadu. Napríklad údaje z lokality Bhirrana (Haryana) posúvajú začiatky harappskej civilizácie až do obdobia medzi rokmi 7380 − 6201 pred Kr. Tieto dáta sa potvrdzujú aj z iných miest dnešnej Indie a Pakistanu. Zdá sa, že civilizácie starovekej Indie patria k najstarším kultúram na svete. Uvidíme, čo prinesú ďalšie výskumy.

Použitá literatúra

Strnad, J. a kol.: Dějiny Indie. Praha 2003.

http://in.news.yahoo.com/indus-valley-2-000-years-older-thought-183000133.html

Obrazová príloha: www.wikipedia.org.

vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV v.v.i. Voľný čas venuje portálu HistoryLab.sk. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených 1 a 2, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách. Napísal aj knihu Sila zániku: Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností.