Každý rok pre vás pripravujeme vianočné tipy, rovnako je to aj pred aktuálnymi sviatkami. Darmo, kniha je pre fanúšika histórie stále najlepším darom.

Už minulý rok sme do výberu zaradili aj knihy, ktoré napísali alebo editovali členovia redakcie. Rovnako to bude aj tento rok. Dvaja členovia redakcie založili nové vydavateľstvo Hadart, ktorého knihy sú medzi našimi tipmi. Určite patria ku knihám, ktoré sú zaujímavé a majú svoju kvalitu. Dôležitým kritériom výberu bola aj dostupnosť publikácií pre bežného čitateľa.

Naše knihy

Šéfredaktor HistoryWeb.sk Branislav Kovár napísal knihu Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Rozpráva v nej o zánikoch mnohých veľkých civilizácií z minulosti. Za kolapsom nikdy nestála len jedna príčina. Vždy pôsobilo viacero faktorov pospolu, či už to boli epidémie, klimatické zmeny, prírodné katastrofy, ekonomické komplikácie, vojny, alebo migrácie obyvateľstva. Poznanie dejín kolapsov môže byť nielen obohatením poznania, ale aj pomocou pri riešení súčasných a budúcich kríz našej spoločnosti.

Často veľmi sofistikovaná ľudácka a neoľudácka propaganda a apologéti Jozefa Tisa a vojnového slovenského štátu o ňom dodnes vytvárajú klamlivý obraz. Predstavujú ho ako idylické obdobie našich dejín, v ktorom sa napriek vojne všade naokolo darilo hospodárstvu, neexistovala nezamestnanosť, fungovalo poľnohospodárstvo a priemysel, a najmä, že okrem „nepriateľov národa“ všetci Slováci nadšene podporovali ľudácky režim. Poprední slovenskí historici a vedci sa v knihe Tisovi poza chrbát (editor redaktor HistoryWeb.sk Jozef Hyrja) pozreli na tieto tvrdenia bližšie a jednoznačne ukazujú, že ide z veľkej časti len o obyčajné mýty. Kniha je odborne na vysokej úrovni, no zároveň sú jednotlivé kapitoly podané čitateľsky atraktívnym spôsobom.

David Ben Gurion nie je v našich končinách práve najznámejšou postavou, ale bezpochyby patrí medzi najvýznamnejších politikov 20. storočia. Výrazne sa zaslúžil o vznik štátu Izrael a mnohé jeho činy a rozhodnutia mali vplyv i na svetovú politiku. Pochopiteľne teda dodnes vyvolávajú vášnivé diskusie. Významnej izraelskej historičke Anite Shapire sa podarilo tomuto štátnikovi dostať pod kožu a vďaka dlhoročnému výskumu a schopnosti pútavo písať vyrozprávala jeho príbeh zaujímavo a nekonvenčne – Ben Gurion (preklad zástupca šéfredaktora HistoryWeb.sk – Jakub Drábik).

Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo už od nepamäti. Ich zásahy boli pritom často také radikálne, že ovplyvnili vývoj civilizácií takmer na celom svete. Výrazne zasiahli v prospech moderných ľudí v ich strete s neandertálcami. Neznáme choroby nielenže prispeli k pádu Rímskej ríše, ale mor zabránil i jej opätovnému zjednoteniu. Knihu Epidémie v dejinách editovali členovia redakcie HistoryWeb.sk – Lucia Benediková, Branislav Kovár a Oliver Zajac.

Starovek a  stredovek

Známy britský herec a komik Stephen Fry (napríklad film V ako vendeta) je zároveň i popularizátor histórie. Knihu Mýty napísal veľmi živo a pútavo a doplnil svojimi vtipnými komentármi. Ide o modernú verziu gréckych mýtov.

Naše vnímanie sveta starovekého Egypta je z veľkej časti ovplyvnené chronicky známymi pamiatkami, udalosťami a osobnosťami či náboženskými predstavami. Jedným z najväčších pokladov, ktorý nám však táto kultúra zanechala a ktorý doteraz mnohí neobjavili, je literatúra. V starom Egypte už poznali fantastické či dobrodružné príbehy, ako aj satirické poviedky so sociálnym kontextom. České egyptologičky Diana Míčková a Dorota Wollnerová napísali zaujímavú knihu o egyptskej literatúre – Poslyš vyprávění z časů tvých otců.

Keď sa povie súboj superveľmocí, väčšina si hneď predstaví Sovietsky zväz a Spojené štáty americké v období studenej vojny. Obe impériá však majú svojich významných predchodcov v ďalekej minulosti – superveľmoci starého sveta Východorímsku ríšu a sasánovskú Perziu. Ich turbulentné vzájomné vzťahy oživuje kniha Martina Hurbaniča s príznačným názvom Súboj titanov – Nový Rím a Perzia.

Archeológ Eric H. Cline napísal knihu Tři kameny jsou zeď o najväčších archeologických objavoch. Nejde pritom o žiadnu obrázkovú publikáciu, ale o seriózne dielo s množstvom zaujímavých informácií od objavenia Tróje až po výskum terakotovej armády v Číne. Kniha pomôže laikom zodpovedať si otázku, čo vlastne archeológovia robia? Zároveň z nej získa nové informácie aj vzdelanejší fanúšik výskumu histórie.

Palatín bol hneď po kráľovi najvýznamnejším hodnostárom Uhorského kráľovstva. V prvých troch storočiach existencie kráľovstva prešiel tento úrad značným vývojom, na ktorého konci sa stal „špecifickou a unikátnou inštitúciou“. Angelika Herucová vo svojej knihe Palatíni arpádovských kráľov sleduje tento vývoj, ktorý svojím spôsobom reprezentuje dejiny Uhorského kráľovstva, s pomocou dôkladnej znalosti historických a archívnych prameňov, pričom ho zasadzuje do stredoeurópskeho kontextu.

Tomáš Sitár spracoval po Novohrade aj stredoveké osídlenie Tekova. Jeho kniha Stredoveké osídlenie Tekova analyzuje cirkevnú organizáciu, hospodársky potenciál skúmaného teritória či cestnú sieť. Hlavnou kapitolou je prehľad sídelnej štruktúry, kde sú v stručnosti zhrnuté dejiny jednotlivých sídiel, ktoré ležali v Tekovskej stolici.

Novovek

Podpoľanie je rázovitý región a írečitosť jeho ľudu je na stránkach knihy Život ľudu detvianskýho viac než znateľná. Ide o výnimočnú sondu do každodennosti 19. storočia. Na druhej strane, ak by sme vymenili  kroje, nárečie a geografický priestor, zistili by sme, že atribúty, ktoré v knihe opisuje Ján Golian, nájdeme v celom spektre obyvateľstva žijúceho na území dnešného Slovenska.

Zrod polície v dnešnom slova zmysle býva najčastejšie ilustrovaný skrz postavu tajného špicľa, ktorý niekedy v úvode 19. storočia bonzuje „úbohých“ odporcov vládnuceho režimu. Ako dokladá Pavel Himl v knihe Pozorovat, popsat, stvořit. Osvícenská police a moderní stát 1770–1820, polícia sťa rodiaci sa orgán zďaleka nezodpovedala tomuto schematickému pohľadu a snáď ešte väčšmi než regulácii života sa prví policajti venovali jeho stimulácii.

Vo všetkých moderných ľudských spoločnostiach existuje úzka skupina ľudí, ktorá sa podieľa na moci, má vplyv a dosah na rozhodovanie o dôležitých otázkach, a zvyčajne disponuje i nadpriemerným majetkom. Kolektív historikov z Historického ústavu si na túto skupinu bližšie posvietil a prišiel k mnohým zaujímavým zisteniam. Kniha Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí (editori Adam Hudek a Peter Šoltés)  je síce napísaná pomerne ťažkým a odborným jazykom, ide však o fascinujúce, i keď miestami trochu pochmúrne čítanie.

20. storočie

Svěcení jara : Veľká vojna a zrod modernej doby – s týmto názvom vyšiel minulý rok český preklad dnes už takmer legendárnej knihy kanadského historika s lotyšskými koreňmi Modrisa Eksteinsa. Je to bezpochyby jeden z najzaujímavejších pohľadov na prvú svetovú vojnu, v ktorom sa nedočítate ani tak o slávnych udalostiach, ako skôr o sociálno-kultúrnych dopadoch prvej svetovej vojny na európsku spoločnosť.

Zaujímavý pohľad či skôr nadhľad na vznik Československa prináša vo svojej knihe Veľký sen dvoch malých národov americký novinár a politológ Kevin J. McNamara. Zameriava sa najmä na dva kľúčové, navzájom prepojené faktory – diplomatické úsilie zahraničného odboja pod vedením T. G. Masaryka a dramatickú epopeju československých légií v Rusku.

Osudy pôvodných obyvateľov Ameriky boli viac ako pohnuté. Ide jednoznačne o temnú stránku dejín. V USA dlho unikala pozornosti história vrážd Osagov v rezervácii bohatej na ropu v 20. rokoch minulého storočia. Osagov najskôr vytlačili do neúrodnej rezervácie, ale objavila sa tam ropa a oni vďaka nej zbohatli. Z osažských Indiánov sa stali najbohatší ľudia na svete. Napriek tomu vláda obmedzovala ich slobodu a mnohí Osagovia boli zavraždení zločincami. Novinár David Grann napísal fascinujúcu knižku Vrahovia mesiaca kvetov o vyšetrovaní týchto zločinov. Kniha sa stala motívom aj pre nový film Martina Scorseseho.

Fascinujúca faktografická detektívka Pátraní po Silvestrovi oživuje zabudnutý príbeh Čechoslovákov, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali proti Japoncom v juhovýchodnej Ázii. Napísal ju Jan Beránek ako poctu a hlavne pokus o rekonštrukciu života a rôznych verzií smrti jeho vlastného prastrýka Silvestra Němca, ktorý podľa všetkého stratil svoj život ako dobrovoľník brániaci pred japonským útokom najvýznamnejšiu britskú základňu Singapur.

Politiku, médiá i spoločnosť v ostatných mesiacoch okrem pandémie rozvírila aj téma interrupcií. Mali sme možnosť vypočuť si viacero odborných diskusií i prečítať množstvo vášnivých debát na sociálnych sieťach. Asi nikto nepoprie, že ide o tému veľmi citlivú, ale tak isto komplikovanú, či už z právneho, morálneho, alebo z psychologického hľadiska. Historickým pohľadom na tému prispela aj publikácia historika Historického ústavu Miloslava Szabóa s príznačným názvom Potraty : Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kuffu.

Čechoslovakizmus takmer vždy bol a dodnes zostáva kontroverzným a emóciami nabitým pojmom. Ani väčšina historickej literatúry, ktorá s týmto pojmom operuje, sa nedokázala emóciám a politicko-kultúrnym sporom vyhnúť. Tridsať rokov po rozpade Československa sa kolektív špičkových slovenských a českých historikov (editori Adam Hudek a Michal Kopeček) v knihe Čechoslovakizmus pokúsili pozrieť na tento pojem objektívne a bez emócií. I keď odborná koncepcia a ladenie niektorých textov môže byť pre laika ťažším orieškom a náročnejším čítaním, táto kniha predstavuje vynikajúci prvý krok na ceste k novému, objektívnemu a emóciami nezaťaženému prístupu k čechoslovakizmu.

Naprieč dejinami

Najnovšia kniha od britského teoretického fyzika Jima al-Khaliliho odhaľuje laickej verejnosti fungovanie sveta očami súčasnej fyziky. The World According to Physics je písaná nielen pre nefyzikov, ale navyše naozaj veľmi pútavo a zrozumiteľne. Mnohokrát spomína historický vývoj, ktorý viedol k dnešnému poznaniu, ale zameriava sa predovšetkým na vývoj fyziky po Einsteinovi. V desiatich kapitolách pôjde zaiste o príjemné spestrenie zimnej atmosféry, a to nielen pri časti o termodynamike.

Natašin tanec je panoramatickým obrazom Ruska a jeho histórie, skúmanou cez optiku kultúry. Orlando Figes ponúka zrozumiteľný a zasvätený výklad prepojenosti ruskej histórie, politiky, spoločnosti i geografie s kultúrou, ktorý spočíva v autorovom brilantnom výklade témy, ilustrovanej citlivým výberom citátov z literárnych diel veľkých ruských autorov a kultúrnych mysliteľov.

Jurgen Thorwald napísal nesmierne farbistú a v mnohých ohľadoch krutú knihu pojednávajúcu o boji mnohých zabudnutých hrdinov, vďaka ktorým je život v západnej spoločnosti 21. storočia tým najlepším, aký si môže človek priať. Minimálne z pohľadu úrovne a kvality lekárskej starostlivosti. Kniha Storočie chirurgov opisuje verejnosti menej známu epizódu dejín.

V spolupráci s Vojenským historickým ústavom vznikla lákavá kniha pre všetkých záujemcov o vojenské dejiny – Encyklopédia vojen. Jej autormi sú vojenskí historici Vladimír Segeš, Tomáš Klubert a Matej Medvecký. Kniha mapuje vojenské dejiny od najstarších čias po súčasnosť, pričom vôbec prvýkrát v takejto podobe organicky kombinuje svetové (resp. hlavne európske) vojenské dejiny s tými slovenskými. V dizajnovo veľmi úhľadnej encyklopédii je predstavených celkovo vyše dvesto vojen a takmer sedemdesiat bitiek, doplnených rozsiahlou a kvalitnou obrazovou prílohou.

Antona Hruboňa netreba veľmi predstavovať. Napriek svojmu mladému veku už patrí medzi etablovaných slovenských historikov. Jeho nová kniha NACIonaliZMY V NÁS : Eseje o živej minulosti však nie je tradičnou odbornou historickou prácou, na aké sme u neho zvyknutí. Tentokrát stavil na čitateľsky atraktívny žáner esejí, v ktorých sa venuje jedným z najdeštrukčnejších „izmov“ 20. storočia: fašizmu, nacizmu a nacionalizmu. Jednotlivé texty, popretkávané satirou a metaforami, vykresľujú deštrukčnú silu týchto fenoménov na pozadí rôznych príbehov o „ľudskej nepoučiteľnosti a mystickom posadnutí vlastnou vlajkou“.

Rakúsky historik starovekých dejín Walter Scheidel je na našom knižnom trhu neoprávnene neznámy. Nedávno vyšla v českom preklade jeho kniha Velký nivelizátor : Násilí a dějiny nerovnosti od doby kamenné po 21. století. V knihe sa nezaoberá len politickými dejinami, ale svoju pozornosť venuje hlavne otázkam okolo ekonomiky – vývoju ekonomickej nerovnosti, ktorú považuje za určujúci rys našej civilizácie. Dúfam, že táto kniha bude úspešná a následne sa nájde aj vydavateľ, ktorý prinesie na knižný trh autorovu slávnejšiu knihu – Escape of Rome :  The Failure of Empire and the Road to Prosperity.

Životopisy

Bol Andrej Hlinka veľkým politikom? Podľa historika Romana Holeca nie. Zaslúži si pozornosť historikov? To určite áno, lebo bezpochyby patrí medzi určujúce postavy slovenských dejín. Do akej miery sú pravdivé mnohé dodnes živé stereotypy o jeho osobnosti a aká historická realita sa za nimi skrýva, si čitateľ môže prečítať práve v najnovšej knihe Hlinka – Otec národa?

Vznikla unikátna publikácia, ktorá vám priblíži život a dielo kráľovnej detektívok Agathy Christie. Autorka Janet Morgan v knihe dôkladne spracovala množstvo Agathinej súkromnej korešpondencie a písomností a uskutočnila rozhovory s jej príbuznými a blízkymi priateľmi. Životopis tak ponúka nový a jedinečný pohľad na osobnosť spisovateľky, manželky, matky či priateľky.

Známa slovenská autorka Denisa Fulmeková nám vo svojej novinke ponúka príbeh Agáty zo 17. storočia, ktorý sa odohráva blízko dnešnej Bratislavy. Útla knižka Agáta veľmi živo a pútavo rozpráva o osude prvej upálenej čarodejnice na pozadí dejín Prešporka.

Keď nás koncom roka 2018 navždy opustil zrejme najznámejší popularizátor histórie na Slovensku Pavel Dvořák, zostalo na jeho manželke, takisto známej historičke Daniele Dvořákovej, aby po zosnulom manželovi dokončila jeho životné dielo. Posledná, desiata kniha z vizuálne úchvatnej edície Stopy dávnej minulosti nesie podtitul Nenapísaná kniha o láske, práci a histórii. Je to mimoriadne osobné, ľudsky hlboké a nádherne dojímavé zhrnutie životného odkazu a práce Pavla Dvořáka.

Historické romány

siedmy prípad kapitána Steina a notára Barbariča, svojráznych detektívov v habsburských službách za vlády Rudolfa II., dokazuje, že Juraj Červenák je v žánri historickej detektívky u nás nekorunovaným kráľom. Záhadný prípad plný umučených anjelov, zhýralého tajomného bratstva, vražedných špiónov, dvorských intríg a temnej erotiky sa tentokrát odohráva v Plzni a vystaví svojich hrdinov (už opäť) vážnym skúškam, pri ktorých pôjde neraz o život. Anjel v podsvetí je plný napätia, záhad a vášní, vďaka stretnutiu Steina s Barbaričom, ktorým autor v predchádzajúcich dvoch knihách doprial samostatné prípady, je však opäť plný aj iskriaceho odľahčeného humoru.

Anglického spisovateľa Bena Kanea sme na HistoryWeb.sk recenzovali pomerne často. Môžeme povedať, že sa výrazne zlepšuje, hádam bude čoskoro patriť k absolútnej špičke medzi spisovateľmi historických románov. Jeho posledná kniha Stret impérií je o konflikte medzi starovekým Rímom a Macedóniou v 2. storočí pred Kr.

Spisovateľa Mattea Strukula prezývajú v Taliansku Dumas 2.0 a aj vo svojom historickom románe Kacír Michelangelo, ktorý tento rok vyšiel, sa pokúsil dokázať, že majú pravdu. Autor zobrazuje obdobiem keď slávny umelec Michelangelo prekračuje sedemdesiatku. Román nám ukazuje sochárovu a maliarovu nespokojnú, pochybujúcu osobnosť. Michelangelo na poli svojich umeleckých zručností dosiahol už mnoho, v službe pápežom vytvoril bezpočet diel na slávu Boha a cirkvi, teraz však pochybuje. Vidí okolo seba pompéznosť, vypočítavosť, všadeprítomnú túžbu po moci a intrigy. On však túži nájsť pokoj, zmieriť sa s Bohom, objaviť čistú vieru.

Svojimi tipmi prispeli (v abecednom poradí): Jakub Drábik, Branislav Kovár, Lucia Kovárová, Roman Mocpajchel, Oliver Zajac a Andrej Zeman.

V texte sme použili aj materiály vydavateľstiev. Ak si kúpite knihu cez odkazy zdieľané v tomto článku, dostaneme malú províziu na našu činnosť.