Ríša mesta Teotihuacán sa nezabudnuteľne zapísala do dejín Mezoameriky. Jej centrum sa nachádzalo asi 50 km severovýchodne od dnešného Mexico city. Neskorší Aztékovia ho dokonca nazývali „Mestom bohov“. Medzi množstvom pyramidálnych stavieb dominuje hlavne chrám Slnka. Túto pyramídu začali stavať niekedy v 2. storočí po Kr. Má štyri stupne, výšku 75 m a základňu okolo 225 m. Najnovšie archeológovia pod stavbou objavili dve skrýše plné artefaktov. Výskumný tím Mexického národného inštitútu pre antropológiu a históriu pod vedením A. Sarabiu rozšíril tunel, ktorý sa skúmal už od roku 1930, a pokračoval v ďalšom výskume. Pod stredom pyramídy objavili malú skrýšu a približne 40 m od nej väčší úkryt. V tuneli odkryli aj štyri hroby (z toho tri detské). Prvá skrýša v strede obsahovala pyrit a bridlicový disk spolu s ľudskou figúrkou z obsidiánu. Okolo sa našli kamenné hroty, morské mušle a niekoľko kamenných čepelí. Vo veľkej skrýši objavili jedenásť hlinených nádob, pravdepodobne zasvätených bohovi dažďa, ďalej hroty šípov, obsidiánové a kamenné čepele, fragmenty kostí orla, mačkovitých a psovitých šeliem. Medzi artefaktmi boli aj tri figúrky a maska zo zeleného kameňa. Zaujímavé je, že podobné masky sa našli aj v mayských hroboch vzdialených viac ako tisíc kilometrov od skúmanej lokality. Najnovší objav môžeme jednoznačne interpretovať ako prejav rituálnych praktík.

Použitá literatúra

Obrazová príloha

www.wikipedia.org, www.archaeology.org

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.