Človek je tvor spoločenský. Už od starej doby kamennej spolu hľadáme potravu, čelíme nebezpečenstvám alebo sa zabávame. Často sa stretávame pri spoločnom stravovaní, pri rituáloch i oslavách. Spoločné stolovanie ako súčasť zábavy a rituálov je doložené už v staroveku. Tento jav sa týkal hlavne mužov, pričom povestní spoločnými hostinami boli starí Gréci. Najskôr išlo hlavne o skupiny bojovníkov, ako napríklad v starovekej Sparte.

Ale čo ženy? Jeden z najstarších dokladov existencie spoločných večierkov, ktorých sa zúčastnili aj ženy, pochádza z obdobia okolo roku 100 po Kr. z územia vtedajšej rímskej provincie na Britských ostrovoch. Pri výskume legionárskej pevnosti Vindolanda, ešte pred 50 rokmi, sa našlo množstvo písomných záznamov. Jeden z textov bol pozvánkou na narodeninovú oslavu, ktorú poslala manželka veliteľa pevnosti Claudia Severa svojej sestre Sulpicii Lepidine.

Dnes slúži rímska pevnosť Vindolanda ako múzeum

Okrem toho, že ide asi o najstaršie pozvanie na narodeninovú oslavu, text patrí aj medzi najstaršie záznamy, kde sa dá autorstvo prisúdiť žene. Na niektorých ďalších písomnostiach z pevnosti sú zoznamy potravín, možno sa použili na spomenutú oslavu.

Dnes slúži rímska pevnosť Vindolanda ako múzeum, v ktorom sú uložené aj ďalšie zaujímavé listiny z bežného života rímskych legionárov a ich rodín.

Internetové odkazy

Obrazová príloha: www.vindolanda.com, British Museum/Art Resource, NY

Vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne. Pracuje v Archeologickom ústave SAV. Voľný čas venuje portálu Historyweb.sk (HistoryLab.sk). Je autorom knihy Sila zániku : Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Je spoluautorom a editorom kníh Kolaps očami archeológie, Archaeology of Failaka and Kuwaiti coast, História pre zaneprázdnených, Epidémie v dejinách a Klíma v dejinách.