Koncom 30. rokov minulého storočia bol pod vplyvom viacerých politických udalostí rozbitý novovybudovaný československý štát. Jeho bývalí občania sa ocitli na pomyselnej križovatke, čo robiť ďalej.