Ivo Andrić, jediný juhoslovanský nositeľ Nobelovej ceny, je v našich končinách málo známou postavou. Pre srbské národné povedomie však ide...