Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami bolo obdobím fascinácie diaľkovými letmi a dobývaním oblohy. To využili a zneužili predovšetkým nedemokratické režimy….