Mier, ktorý ukončil 1. balkánsku vojnu, neznamenal koniec konfliktov na tomto polostrove. Naopak, predznamenal ich eskaláciu.