Počas komunistickej diktatúry boli hrubo porušované ľudské práva a mnohých pre ich nesúhlas s režimom prenasledovali. Práve bývalí politickí väzni sa pred 53 rokmi postavili na čelo zápasu o dodržiavanie ľudských práv a demokratických princípov.