V roku 1737 sa novým toskánskym veľkovojvodom ako František III. stal manžel Márie Terézie František Štefan Lotrinský. Toskánske veľkovojvodstvo počas...