Prvá britská bojovníčka za práva žien alebo „bláznivá ženská“ – prvé označenie sa Mary Wollstonecraftovej prisudzuje dnes, druhým ju nazývali...