Prvá britská bojovníčka za práva žien alebo „bláznivá ženská“ – prvé označenie sa Mary Wollstonecraftovej prisudzuje dnes, druhým ju nazývali za jej života. Ako sa žena samoživiteľka v Británii 18. storočia pretĺkala životom bez toho, aby sa vrhla do manželstva z rozumu?