Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 11.12.1941

Roku 1941 vyhlásilo Poľsko vojnu Japonsku.

Japonsko sa tak stalo jedinou krajinou, ktorej Poľsko vyhlásilo vojnu počas druhej svetovej vojny. Japonsko je zároveň jedinou krajinou, na ktorú boli zhodené atómové bomby.

Poľskí a japonskí dôstojníci vo Varšave v roku 1929

V medzivojnovom období tieto krajiny tajne spolupracovali so zámerom obrany pred Sovietskym zväzom. Japonsko podporovalo rozsiahlu poľskú špionážnu sieť a mnoho poľských kryptológov pracovalo v Japonsku na dešifrovaní sovietskych správ. Vo Varšave zas pracovala tajná japonská skupina zodpovedná za špionáž voči ZSSR. Z tohto dôvodu Japonsko nevyhlásilo vojnu Poľsku, keď došlo v roku 1939 k útoku nacistického Nemecka, japonského spojenca. Japonsko tiež dlhodobo navrhovalo, aby sa Poľsko stalo súčasťou spojenectva krajín Osi, čo ale Hitler nedovolil. Napriek nemeckým protestom Japonsko tiež aktívne podporovalo poľskú exilovú vládu v Londýne.

Poľské vyhlásenie vojny Japonsko odmietlo a premiér Hideki Todžó vyhlásil, že poľská exilová vláda to musela musela urobiť pod tlakom USA a Veľkej Británie a že to odmieta akceptovať. Japonsko potom s poľskou vládou v exile naďalej spolupracovalo. Japonsko pomohlo z Poľska evakuovať časť poľských zlatých rezerv a do istej, obmedzenej miery podporovalo tiež poľský odboj proti tretej ríši i ZSSR. Poľskí agenti a špióni naďalej odovzdávali Japonsku získané informácie o ZSSR a Nemecku, nikdy však nie o západných spojencoch.