Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 1517-10-31

roku 1517 pribil Martin Luther na dvere wittenberského kostola 95 téz o odpustkoch. Pomaly, ale isto tak spustil lavínu protestantskej, respektíve evanjelickej, reformácie.

Mal to byť len ďalší obyčajný deň a ďalšia typická, čisto univerzitná debata. Luther 31. októbra 1517 ohlásil svoje prianie uskutočniť dišputáciu o jeho 95 tézach o odpustkoch. Tento akt si nemusíme predstavovať ako čosi neprístojné a revolučné a ani Luthera ako nasrdeného rebela, ktorý tak chcel pošliapať autoritu katolíckej cirkvi. V prvom rade Luther nežiadal ani celkové zrušenie odpustkov, ani ich predaj, ale dôkladnú zmenu ich chápania v radoch veriacich. V období ich zverejnenia je z nich navyše vidieť, že sa obáva, ako sú ozajstné dobré skutky podceňované, a nie nadceňované (väčšinou je to vnímané práve naopak).

Spád udalostí spôsobila odpoveď, ktorú dostal od cirkevných predstaviteľov. Pápežský dominikánsky teológ Silvestro Mazzolini reagoval na jeho 95 téz, vďaka tomu sa Luther začal zamýšľať, či jeho cirkev nie je predsa len omylná. V roku 1519 sa Luther zúčastnil verejnej debaty s humanistom Johannom Eckom. Eckova rétorická šikovnosť zahnala Luthera do argumentačného kúta a augustiniánsky mních bol tak nútený verejne vyvodiť implikácie vyplývajúce zo svojho učenia. Uznal, že nielen pápež, ale ani cirkevné koncily nemajú žiadnu vieroučnú autoritu.

Viac si nielen o samotných tézach, ale aj Lutherových neskorších krokoch a postojoch môžete prečítať v článku z nášho archívu: https://historylab.sk/novovek/martin-luther-najskor-nechcel-zrusit-odpustky/

Páči sa ti náš článok? Podpor nás a vydávanie ďalších článkov na Patreone
Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.
Páči sa vám obsah, ktorý tvoríme? Budeme radi, ak nás podporíte na Patreone.
This is default text for notification bar