Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 1945-06-29

Roku 1945 anektoval ZSSR Podkarpatskú Rus

Československý premiér Zdeněk Fierlinger a J. V. Stalin po podepsání dohody o Podkarpatské Rusi

V máji 1945 boli obnovené hranice Československa v stave pred mníchovskou konferenciou. Čoskoro na to, 29. júna 1945 však bola v Moskve uzatvorená medzi československou a sovietskou vládou zmluva o Zakarpatskej Ukrajine (pomenovanie v zmluve). Bolo dohodnuté, žecelá oblasť s pruhom územia na východe Slovenska, ktorú obsadil ZSSR, bude odstúpená Československom a včlení sa do Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky.

Realizovanie zmluvy bolo dané ústavným dekrétom prezidenta č. 60/1945 Zb. zo dňa 1. septembra 1945 a ústavným zákonom č. 2/1946 Zb. z 22. novembra 1945 o úprave hraníc so ZSSR schváleným dočasným Národným zhromaždením, ktorým bol so zmluvou vyjadrený súhlas a potvrdená zmena hraníc ČSR.

Toto odstúpenie sprevádzala migrácia asi 120 000 obyvateľov Podkarpatskej Rusi do Československa. 2. apríla 1946 potom došlo k presnému vytýčeniu hraníc medzi ZSSR a ČSR. Za hranicu bola určená zemská hranica Slovenska a Podkarpatskej Rusi z roku 1937. Obec Lekárovce bola vrátená Československu a pričlenená k Slovensku a naopak slovenské mesto Čop a obce Ašvaň, Batva, Galoč, Komárovce, Malé Slemence, Palaď, Palov, Rátovce, Surty, Šalamúnová a Téglás boli pričlenené k Sovietskemu zväzu.

V Československu bolo v roku 1945 tlačovou normou Ministerstva vnútra zakázané použiť v tlači názov „Podkarpatská Rus“ a namiesto toho sa mal používať názov „Zakarpatská Ukrajina.“

 

Páči sa ti náš článok? Podpor nás a vydávanie ďalších článkov na Patreone
Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.
Páči sa vám obsah, ktorý tvoríme? Budeme radi, ak nás podporíte na Patreone.
This is default text for notification bar