Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 1950-04-28

#VTentoDeň v roku 1950 sa v Prešove uskutočnilo zhromaždenie – Prešovský sobor, alebo tzv. Akcia P, ktorá mala za cieľ zlikvidovať československú gréckokatolícku cirkev.

Gréckokatolícka cirkev v Československu po druhej svetovej vojne mala vyše 300 tisíc veriacich patriacich pod 242 farských úradov, ďalej 245 duchovných, 241chrámov, 171 filiálnych chrámov, ale napr. spravovala aj 49 kaplniek, pričom drvivá väčšina majetku aj veriacich sa nachádzala na východnom Slovensku.

Komunistický režim sa snažil o jej odstránenie, resp. o tzv. pravoslavizáciu už v prvopočiatkoch postupného uchopovania moci v krajine. Podobné akcie, ktorých cieľom bolo zlikvidovať túto cirkev a plne ju podriadiť pravoslávnej cirkvi, prebehli v roku 1946 na Ukrajine, v roku 1948 v Rumunsku a v roku 1949 osobitne aj na území bývalej Podkarpatskej Rusi, v Mukačevskej eparchii. V Československu samotnej Akcii P predchádzali zinscenované procesy s gréckokatolíckymi kňazmi, likvidácia kláštorov a reholí a v obciach s prevažne gréckokatolíckym obyvateľstvom šírenie propagandy zameranej na „návrat“ gréckokatolíkov do lona Pravoslávnej cirkvi.

Synoda alebo sobor konaný v Prešove 28. apríla 1960 znamenal faktickú likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Zúčastnili sa ho stovky delegátov, z čoho len minimum boli gréckokatolíci. S pričlenením k Pravoslávnej cirkvi a odluke od autority Ríma súhlasilo nakoniec len 23 gréckokatolíckych kňazov. Tých, ktorí so zmenou otvorene nesúhlasili, režim zatýkal. Najvýznamnejšou obeťou týchto čistiek bol prešovský biskup Pavol Gojdič, ktorý bol vo vykonštruovanom procese odsúdení na doživotie. Na následky zlého zaobchádzania a mučenia zomrel v roku 1960 vo väzení v Leopoldove. V roku 2001 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného a v roku 2007 mu izraelský Jad Vašem udelil titul Spravodlivý medzi národmi za jeho otvorenú podporu, pomoc a záchranu židovských spoluobčanov počas vojnovej slovenskej republiky. Mnoho židovských preživších sa mu v 50. rokoch snažilo pomôcť, v roku 1956 poslali prezidentovi Antonínovi Zápotockému oficiálny list, kde žiadali Gojdičovo omilostenie. Všetky tieto snahy boli márne. V roku 1968 boli Gojdičove ostatky exhumované, prevezené do Prešova a pochované v krypte katedrálneho kostola. Dnes sú uložené v sarkofágu v gréckokatolíckom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Najtvrdšie perzekúcie trvali do roku 1968, kedy podľa oficiálnych údajov gréckokatolíckej cirkvi zomrelo ďalších 123 kňazov. Po roku 1968 síce bola gréckokatolícka cirkev znova obnovená, obmedzenia a prenasledovania jej predstaviteľov však trvali až do pádu zločinného komunistického režimu.

Páči sa ti náš článok? Podpor nás a vydávanie ďalších článkov na Patreone
Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.
Páči sa vám obsah, ktorý tvoríme? Budeme radi, ak nás podporíte na Patreone.
This is default text for notification bar