Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 28.3.1979

Roku 1979 sa uskutočnila havária v jadrovej elektrárni Three Mile Island.

Hávaria v atómovej elektrárni Three Mile Island je najväčšou haváriou americkej jadrovej elektrárne. Čiastočne sa roztavil jadrový reaktor, bola zamorená prevádzková budova elektrárne a došlo k rozsiahlemu úniku rádioaktivity do životného prostredia.
V reakcii na únik radiokativity sa guvernér Pensylvánie Richard Lewis Thornburgh rozhodol evakuovať z okolia elektrárne približne 3 500 detí a tehotných žien. V následnej panike sa však tisíce ľudí rozhodli opustiť oblasť vo svojich autách. S cieľom zastaviť hromadný odchod a upokojiť situáciu prišiel 1. apríla 1979 do závodu na demonštračnú návštevu spoločne s guvernérom aj vtedajší  americký prezident James Carter.
Havária na Three Mile Island mala síce zanedbateľné zdravotné následky, ale rozsiahle a hlboké dôsledky pre americký jadrový priemysel. Vyústila do okamžitého (hoci dočasného) zatvorenia siedmich prevádzkovaných reaktorov, ako bol ten v Three Mile Island. Dočasne bolo zavedené aj moratórium na udeľovanie licencií všetkým novým reaktorom a celý proces schvaľovania nových elektrární Komisiou pre jadrový dozor sa na niekoľko rokov po nehode výrazne spomalil. Od roku 1979 do polovice 80. rokov minulého storočia si energetické spoločnosti v Spojených štátoch neobjednali žiadne nové reaktory.