Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 27.11.1952

V tento deň v roku 1952 bolo vyhlásených 11 rozsudkov smrti a 3 doživotné tresty v zinscenovanom súdnom procese so skupinou obvinených na čele s Rudolfom Slánskym. Išlo o najväčší povojnový proces v Československu.

Despotická vláda sovietskeho diktátora Stalina sa vyznačovala tým, že skutočných aj domnelých nepriateľov likvidoval okrem priamych vrážd a deportácií aj vo vykonštruovaných politických procesoch. Tie potom cez politický nátlak preniesol aj do satelitov, ktoré sa po vojne ocitli pod vplyvom Moskvy. Tzv. monsterprocesy z konca 40. a začiatku 50. rokov boli veľké vykonštruované procesy, ktoré prebiehali podľa vopred pripravených scenárov. Takto boli odsúdení napríklad László Rajk v Maďarsku, Trajčo Kostov v Bulharsku alebo Wladyslaw Gomulka v Poľsku.

Nátlak Stalina na komunistické špičky neobišiel ani Československo. Trestu smrti neunikli Milada Horáková alebo Viliam Žingor a neskôr v najväčšom procese v Československu s tzv. protištátnym sprisahaneckým centrom vedeným Rudolfom Slánskym ďalších 11 ľudí. Vyšetrovanie viedli sovietski vyšetrovatelia, ktorí razili tézu, že medzi funkcionárov Komunistickej strany Československa prenikli „nepriatelia“ zo Západu. Súdení funkcionári KSČ boli obvinení okrem iného aj zo sionistického sprisahania, keďže komunistický režim bol zo svojej podstaty antisionistický a antisemitský. Nebola náhoda, že jedenásť súdených v Slánskeho procese mali židovský pôvod. Československá pomoc štátu Izrael tesne po vojne bola použitá ako zámienka. Stalin dúfal, že vznikajúci židovský štát na Blízkom východe stiahne do svojej sféry vplyvu a vojenskú pomoc posvätil. Keď sa v Izraeli nepresadil komunistický režim, táto pomoc bola zrazu nepríjemná pripomienka zlyhania sovietskych plánov. Tých, ktorí boli do tejto pomoci zapojení, odsúdili na smrť. Medzi nimi boli Rudolf Slánský, Vladimír Clementis, Bedřich Geminder, Ludvík Frejka, Bedřich Reicin, Josef Frank, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Otto Šling, Karel Šváb a André Simon. Zvyšní traja obžalovaní – Artur London, Eugen Löbl a Vavro Hajdů, dostali doživotný trest.

Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.