Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 27.9.1973

V tento deň roku 1973 zomrel jeden z najvýznamnejších slovenských diplomatov Štefan Osuský.

V roku 1906 emigroval do Spojených štátov, za svojou rodinou v Chicagu. Už od svojho príchodu do Spojených štátov sa angažoval v krajanskom hnutí, najprv v Českom národnom združení, neskôr v Slovenskej lige, ktorej predsedom sa stal v roku 1916. Založil tiež krajanské noviny Slovenské slovo a Slovenský týždenník. V máji 1916 ho Slovenská liga vyslala za Masarykom do Londýna a neskôr do Paríža, kde nadviazal spoluprácu s Edvardom Benešom a Milanom Rastislavom Štefánikom. 

Osuský osobne podporil vznik Československej národnej rady v roku 1916. Koncom októbra 1918 sa zúčastnil na rokovaní zástupcov domáceho a zahraničného odboja v Ženeve. Po vzniku Československa bol veľvyslancom v Londýne a následne v Paríži. Novovzniknutú republiku zastupoval v roku 1919 na Parížskej mierovej konferencii a za Československo podpísal v júni 1920 aj Trianonskú mierovú zmluvu. V rokoch 1922 – 1937 bol podpredsedom Finančnej kontrolnej komisie pri Spoločnosti národov.

Počas druhej svetovej vojny bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov zahraničného odboja. Pre nezhody ohľadne postavenia Slovákov v Československu a odpor voči náklonnosti k Sovietskemu zväzu vystupoval v opozícii voči Benešovi. Spočiatku pôsobil v Paríži, kde už v marci 1939 založil Ústredný výbor zahraničnej akcie vo Francúzsku a po začiatku vojny v novembri 1939 spolu s Milanom Hodžom aj Slovenskú národnú radu. Tá sa v januári 1940 zlúčila s Českou národnou radou do Československej národnej rady.Po francúzskej porážke však Osuský musel odcestovať do Londýna.

V Londýne bol 22. júla 1940 vymenovaný za štátneho ministra vlády Dočasného štátneho zriadenia československého a 13. októbra 1941 za člena Štátnej rady. Pre pretrvávajúce nezhody ho však v marci 1942 Beneš zbavil všetkých funkcií a Osuský stratil v odboji akýkoľvek politický vplyv. Začal prednášať dejiny diplomacie a medzinárodných vzťahov na Oxfordskej univerzite a na jar 1945 odišiel späť do USA, kde ďalej pôsobil ako prednášajúci na univerzite. Zomrel v Herndone pri Washingtone. V roku 1992 mu bol in memoriam udelený Rad T. G. Masaryka I. triedy a v roku 2001 Rad Bieleho dvojkríža II. triedy.

Viac  si o Trianonskej mierovej zmluve, pod ktorou je aj podpis Štefana Osuského, môžete prečítať v článku z nášho archívu:

https://historylab.dennikn.sk/velka-vojna/cesta-k-podpisu-trianonskej-mierovej-zmluvy-bola-dlha/

Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.