Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 24.2.1582

V roku 1582 bola pápežom Gregorom XIII. vyhlásená bula Inter gravissimas, ktorá reformovala dovtedy prevažne používaný juliánsky kalendár.

Bula Inter gravissimas a pápež Gregor XIII.

Juliánsky kalendár dostal meno podľa Gaia Iulia Caesara, ktorý ho zaviedol v starovekom Ríme v roku 45 pred n. l. Kresťanská cirkev tento kalendár prijala na Nikajskom koncile v roku 325, pričom určila 21. marec ako deň jarnej rovnodennosti pre výpočet dátumu Veľkej noci. Vďaka nepresnosti juliánskeho kalendára sa ale tento úradne stanovený dátum začal rozchádzať s astronomickou realitou a v roku 1582 už rozdiel tvorilo 10 dní.

„Aby sa teda jarná rovnodennosť, ustanovená koncilnými otcami v Nikaji na 21. marec, do tohto dátumu vrátila, nariaďujeme a prikazujeme, aby bolo z októbra 1582 odstránených desať dní, a to od 5. októbra do 14. októbra vrátane.“

Pápežská komisia tak po niekoľkoročnom skúmaní alternatívnych návrhov vyriešila čoraz naliehavejší časový problém a do budúcnosti ho korelovala zavedením prestupného roka.

Zmena kalendára sa vo svete presadzovala len postupne, napr. protestantské krajiny ako Anglicko a Švédsko nový kalendár prijali až v 18. storočí a pravoslávne Rusko dokonca až po roku 1918. Pre svoju praktickosť a výhody sa gregoriánsky kalendár zavedený pápežskou bulou z konca 16. storočia stal konečne v 20. storočí medzinárodne akceptovaným štandardom.