Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 1479-07-21

Roku 1479 uhorský kráľ Matej Korvín a český kráľ Vladislav II. Jagelovský potvrdili v Olomouci mierovú zmluvu, ktorou sa skončila uhorsko-česká vojna.

Desaťročie trvajúci vojnový konflikt, známy aj ako druhá husitská vojna, vypukol koncom 60. rokov 15. storočia ešte medzi vtedajším českým kráľom Jurajom Poděbradským a uhorským kráľom Matejom Korvínom napriek tomu, že obaja panovníci si boli zo začiatku z rôznych dôvodov blízky. Obaja sa stali panovníkmi, hoci nepochádzali z kráľovských dynastií, obaja museli po svojom zvolení zápasiť o uznanie doma i v zahraničí a Matej si dokonca zobral za manželku Jurajovu dcéru Katarínu. Tá ale v r. 1464 pri predčasnom pôrode spolu s dieťaťom zomrela a oboch vladárov rozdelili aj protichodné spojenectvá a individuálne záujmy.

Koncom roku 1466 vyhlásil pápež Juraja Poděbradského za heretika a vyzval ku križiackej výprave proti kacírskym Čechom. V roku 1468 sa do bojov ako vykonávateľ pápežovej kliatby zapojil aj Matej Korvín. V nepriaznivo sa vyvíjajúcej situácii sa Juraj Poděbradský obrátil na poľských Jagelovcov, ktorým za pomoc dokonca obetoval nároky svojich synov na český trón. Pôvodne lokálny konflikt (zo začiatku sa bojovalo v Rakúsku a na Morave) sa rozrástol do veľkej stredoeurópskej vojny, pričom české vojská prenikli aj na územie dnešného Slovenska.

Koncom mája 1471 zvolili po smrti Juraja Poděbradského za nového českého kráľa Vladislava II. Jaglovského. Rímska kúria ani časť českej a moravskej šľachty túto voľbu neuznali a boje pokračovali. Bojovalo sa hlavne v Sliezsku, ktoré však Matej a jeho velitelia dokázali vďaka lepšej taktike nečakaných, ale ničivých výpadov úspešne brániť proti silnejším poľským a českým vojskám.

Keďže ani jedna strana nedokázala vo vyčerpávajúcich bojoch získať jednoznačnú prevahu, dohodli sa nakoniec na prímerí, ktoré potvrdili mierovou zmluvou ratifikovanou slávnostne oboma panovníkmi 21. júla 1479 v Olomouci. Vladislav si ponechal vládu v Čechách, Matejovi zostali ďalšie krajiny českej koruny (Morava, Sliezsko, Lužice). Zároveň sa dohodli, že české krajiny môže opäť zjednotiť ten, kto toho druhého prežije. Ako prvý zomrel v roku 1490 Matej Korvín a Vladislav zostal nielen českým, ale stal sa aj uhorským kráľom.

Páči sa ti náš článok? Podpor nás a vydávanie ďalších článkov na Patreone
Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.
Páči sa vám obsah, ktorý tvoríme? Budeme radi, ak nás podporíte na Patreone.
This is default text for notification bar