Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 21.6.1621

Roku 1621 bolo popravených 27 predstaviteľov českého stavovského povstania na Staromestskom námestí v Prahe.

Staromestská exekúcia z 21. júna 1621 predstavuje krutú bodku za pohnutými udalosťami českých dejín, ktoré (opäť raz) ovplyvnili celú Európu. Všetko sa začalo druhou (resp. treťou) pražskou defenestráciou, demonštratívnym aktom odporu českých stavov proti porušovaniu Rudolfovho majestátu (potvrdzoval slobodu náboženského vyznania v Českom kráľovstve), pri ktorom predáci stavovskej opozície vyhodili 23. mája 1618 z okna Pražského hradu dvoch kráľovských miestodržiteľov a sekretára.

Nikto pri tom síce ako zázrakom neprišiel o život, ale tento incident spustil celú lavínu udalostí, ktorá vyústila až do obrovského celoeurópskeho vojnového konfliktu. Ten vošiel do dejín ako tridsaťročná vojna. Jej prvou fázou sa stalo české stavovské povstanie, ktoré vyvrcholilo známou, ale pre české stavy veľmi nevydarenou a nešťastnou bitkou na Bielej hore (8. novembra 1620). Spojená cisársko-ligistická armáda si v nej pripísala jasné víťazstvo a spečatila tým osud českého povstania.

Aby katolícki Habsburgovci takisto jasne ukázali, že sa nedajú zastrašiť žiadnym drzým povstaním a že žiadna protestantská vzbura neohrozí ich autoritu, na výstrahu nechali popraviť 27 českých pánov. Mimoriadne demonštratívnym spôsobom bol napríklad popravený Ján Jesenský, pôvodom slovenský lekár, politik a filozof, považovaný za akéhosi ideológa českého stavovského povstania, ktorému bol najskôr za živa vyrezaný jazyk, potom bol sťatý, jeho telo bolo rozštvrtené, časti tela boli nabodnuté na koly a hlava s jazykom vystavená na moste.

Ani takáto exemplárna exekúcia však neuhasila plameň vojny a lokálny český konflikt sa vplyvom rôznych okolností, ktoré sú predmetom nekonečnej debaty medzi historikmi, nakoniec premenil na celoeurópsku vojnu, ktorá počas celej jednej generácie v niekoľkých fázach spustošila veľkú časť Európy.

Zničujúci priebeh a výsledok tridsaťročnej vojny priviedol anglickú historičku C. V. Wedgwoodovú dokonca ku konštatovaniu, že táto „vojna bola absolútnou katastrofou… Morálne škodlivý, hospodársky ničivý, spoločensky degradujúci, vo svojich príčinách zmätený, vo svojom priebehu nestály, vo svojich výsledkoch márny je vynikajúcim príkladom nezmyselného konfliktu v európskych dejinách.“