Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 19.9.1802

V tento deň roku 1802 sa narodil Lajos Kossuth, liberálny politika a vodca Maďarskej revolúcie, ktorý však pre nemaďarské národy Uhorska dodnes symbolizuje neoblomného agitátora a propagátora násilnej maďarizácie. 

Právnik, novinár a politik Kossuth pochádzal zo šľachtického rodu, ktorý mal svoje korene v Turčianskej stolici. Tento pôvod sa prejavil aj v paradoxnej situácii, keď jeho strýko Juraj naopak výrazne podporoval slovenské hnutie a dopisoval si s Ľudovítom Štúrom či s Jánom Kollárom.

Ako politik požadoval Kossuth vytvorenie národného štátu v rámci monarchie a zjednotenie záujmov všetkých vrstiev, k čomu malo dôjsť oslobodením poddaných. Piliermi reformných ideí bolo zdanenie šľachty, zrušenie poddanstva a aviticity, premenu feudálnej spoločnosti na občiansku, zreformovanie ústavy, ako aj posilnenie meštianstva prostredníctvom maďarizácie.

Viac si o jeho politickej, novinárskej ale aj revolučnej činnosti môžete prečítať v našom článku: https://historylab.dennikn.sk/dlhe-19-storocie/kometa-menom-lajos-kossuth/