Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 12.2.1804

Roku 1804 zomrel Immanuel Kant.

„Dve veci napĺňajú myseľ vždy novou a rastúcou úctou, čím častejšie a stálejšie sa nimi premýšľanie zaoberá: hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne.“ stojí na náhrobku jedného z najväčších európskych filozofov, ktorý sa narodil vo východopruskom Königsbergu (dnes ruský Kaliningrad) v roku 1724 a tu aj prežil celý svoj život. V Kantovom diele dospel vývoj západnej filozofie k jednému zo svojich vrcholov a kľúčových momentov. Keď v roku 1781 vyšlo prvé Kantovo hlavné dielo, „Kritika čistého rozumu“, bolo tým európske osvietenstvo zavŕšené a zároveň prekonané. O jeho veľkosti nakoniec svedčí aj to, že dejiny filozofie 19. storočia sú z veľkej časti dejinami recepcie, šírenia, popierania, pretvárania a znovuprijatia Kantových ideí.