Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 1990-03-11

V roku 1990 vyhlásila ako prvá zo sovietskych republík svoju samostatnosť Litva.

Najjužnejší a najväčší z troch pobaltských štátov má za sebou bohatú minulosť. Od 1. polovice 1. tisícročia sídlili na jeho území baltské kmene. Okolo roku 1240 sa drobné kniežatstvá baltských Litovcov zjednotili do Litovského veľkokniežatstva, ktoré nielen dokázalo vzdorovať prenikaniu Rádu nemeckých rytierov či mongolskej Zlatej hordy, ale v 14. storočí ovládlo aj veľkú časť Ruska (kniežatstvá Kyjevské, Černigovské, Smolenské, Polocké a Haličsko-volyňské). V roku 1386 vytvorilo personálnu úniu s Poľskom a spoločne v roku 1410 porazili Rád nemeckých rytierov v jednej z najväčších stredovekých bitiek pri Grunwalde.

V roku 1569 boli litovské väzby s Poľskom ešte viac posilnené tzv. Lublinskou úniou a vytvorením spoločného poľsko-litovského štátu – Rzeczpospolity. Litva zostala jeho súčasťou až do definitívneho zániku štátu v roku 1795, pričom pri jeho delení získalo väčšiu časť územia Litvy Rusko a menšiu pobrežnú časť si pripojilo Prusko. Počas 1. svetovej vojny bola Litva obsadená nemeckou armádou, ale po ruskej novembrovej revolúcii vyhlásila vo februári 1918 samostatnosť. Už o rok neskôr obsadili litovské hlavné mesto Vilnius ruskí vojaci, ktorých vzápätí vytlačili poľskí. Poliaci držali mesto ďalších 20 rokov, čo dosť komplikovalo medzivojnové poľsko-litovské vzťahy.

Po zničení Poľska na začiatku druhej svetovej vojny, ktorého skazu dovŕšili po Nemcoch útokom z východu Sovieti, anektoval Sovietsky zväz v nasledujúcom roku 1940 aj všetky tri pobaltské štáty. Medzi rokmi 1941 – 1944 bolo litovské územie okupované Nemeckom a následne opäť Sovietskym zväzom, s čím sa ale litovské obyvateľstvo nikdy úplne nezmierilo. Ich snaha o opätovnú nezávislosť vyvrcholila 11. marca 1990, keď vtedajšia Najvyššia rada Litovskej sovietskej socialistickej republiky vyhlásila Zákon o obnovení nezávislosti. Snaha Ruska zvrátiť tento proces bola márna a už nasledujúci rok muselo uznať samostatnosť všetkých troch pobaltských republík, ktoré sa postupne začlenili do európskych a transatlantických štruktúr.

Páči sa ti náš článok? Podpor nás a vydávanie ďalších článkov na Patreone
Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.
Páči sa vám obsah, ktorý tvoríme? Budeme radi, ak nás podporíte na Patreone.
This is default text for notification bar