Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 1867-06-08

Roku 1867 bol za uhorského kráľa korunovaný František Jozef.

František Jozef sa pôvodne vôbec nemal stať cisárom. 2. decembra 1848 v Olomouci však jeho strýko, cisár Ferdinand I., abdikoval na trón. Nástupcom sa mal stať jeho mladší brat František Karol, no jeho manželka Žofia Bavorská ho presvedčila, aby sa následníctva vzdal v prospech svojho syna Františka Jozefa.

František Jozef zdedil monarchiu v období prebiehajúcej občianskej vojny a silnejúcich národnostných nepokojov. Celistvosť habsburského súštátia zachraňovala armáda potláčajúca akýkoľvek náznak odporu voči monarchii. Vďaka nej i oddanosti rakúskeho ministerského predsedu Félixa Schwarzenberga sa mu podarilo revolúciu potlačiť a obnoviť veľmocenské postavenie Rakúska v stredoeurópskej oblasti.

Korunovácia Františka Jozefa I. za uhorského kráľa v Budíne v júni 1867. Na obrázku s manželkou Alžbetou Bavorskou, ktorá sa priatelila s Gyulom Andrássym, prvým ministerským predsedom Uhorska.

V 60. rokoch 19. storočia po sérii citeľných zahraničnopolitických a vojenských porážkach monarchie došlo v Rakúsku k liberalizácii politického systému, ktorého vyvrcholením bolo rakúsko-uhorské vyrovnanie v r. 1867. Definitívnu platnosť nadobudlo korunováciou Františka Jozefa I. za uhorského kráľa 8. júna 1867 a začiatkom účinnosti novej uhorskej ústavy v decembri 1867. Kráľ v Uhorsku mal menšie právomoci ako cisár v Rakúsku, hoci išlo o tú istú osobu. Na rozdiel od Predlitavska nemohol vo východnej časti ríše vládnuť ani prechodne bez parlamentu. Musel rešpektovať zákony, na ktorých sa uzniesol uhorský snem, pravda, platnosť nadobudli až po jeho podpise. Zvolával, odročoval a rozpúšťal parlament, ale na ďalšie schvaľovanie rozpočtu ho musel znovu zvolať. Na návrh snemu vymenúval ministerského predsedu i ostatných šiestich členov vlády, spravidla išlo o formalitu. Dva štátne útvary zjednocovali okrem panovníka tiež tri ministerstvá: vojenstva, zahraničnej politiky a financií. Tie spravovali spoločné záležitosti Rakúsko-Uhorska.

V čase korunovácie za uhorského kráľa bol František Jozef hlavou monarchie už takmer dve dekády a zrejme ani on sám netušil ako dlho si ešte na tróne posedí. Vládol nakoniec neuveriteľných šesťdesiatosem rokov, počas ktorých sa na pozícii následníka trónu vystriedal celý sprievod jeho najbližších príbuzných z habsbursko-lotrinskej dynastie. O nich, ale i o živote samotného Františka Jozefa sa viac dozviete v článku z nášho archívu: https://historylab.sk/dlhe-19-storocie/v-tieni-cisara-frantiska-jozefa/

Tituly Františka Jozefa I.: Jeho cisárske a kráľovské Apoštolské veličenstvo, František Jozef I., z Božej vôle cisár rakúsky, kráľ český a uhorský, lombardský a benátsky, dalmátsky, chorvátsky, slavónsky, haličský, vladimirský a ilýrsky, kráľ jeruzalemský, arcivojvoda rakúsky, veľkovojvoda toskánsky a krakovský, vojvoda lotrinský, salzburský, štajerský, korutánsky, kranský a bukovinský, veľkoknieža sedmohradské, markgróf moravský, vojvoda horno- a dolno- sliezsky, modenský, parmský, piacenzský, tešínsky, dubrovnícky a zadarský, kniežací gróf habsburský, tirolský, kyburský a goricijský, knieža tridentské a brixenské, markgróf horno- a dolno- lužický, a istrijský, gróf hohenembský, feldkirchský, bregenzský, sonnenberský, atď., pán terstský, kotorský a na dolnom Kraňsku, veľkovojvoda srbský, atď., atď.

Páči sa ti náš článok? Podpor nás a vydávanie ďalších článkov na Patreone
Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.
Páči sa vám obsah, ktorý tvoríme? Budeme radi, ak nás podporíte na Patreone.
This is default text for notification bar