Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 1912-04-08

Roku 1912 sa narodil Jozef Gabčík, veliteľ skupiny Anthropoid, ktorá vykonala atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora, SS-Obegruppenführera a generála polície Reinharda Heydricha

Gabčík sa narodil v Poluvsí, do rodiny pomerne zámožnej roľníckej rodiny. Svoje životné poslanie našiel v československej armáde. V októbri 1932 nastúpil na výkon prezenčnej služby v pešom pluku 14 v Košiciach a následne absolvoval poddôstojnícku školu v Prešove. Napriek otcovmu nesúhlasu sa rozhodol vo vojenskej dráhe pokračovať aj po skončení povinnej prezenčnej služby. V radoch armády pôsobil do marca 1937, kedy mu dobrovoľný záväzok uplynul a na naliehanie otca ho už nepredĺžil. V kontakte s armádou zostal naďalej, zamestnal sa totiž v továrni na výrobu bojových plynov v Žiline, kde sa ale pri havárii nadýchal nebezpečných plynov. Po rekonvalescencii pracoval v sklade bojových chemických látok v Skalke nad Váhom. Tu prišlo aj k zlomovému momentu v jeho živote. Keď po rozbití Československa prišli zaistiť sklad zástupci nemeckého Wehrmachtu, Gabčík im, bez príslušného rozkazu svojich nadriadených, odmietol vydať sklad a následne po ich odchode poškodil zásobníky s plynom. Po tomto čine sa Gabčík rozhodol odísť do exilu. Vydal sa tzv. severnou cestou do Poľska a 5. mája 1939 sa v Krakove prihlásil do tvoriaceho sa čs. vojska. Tu sa zoznámil aj s Janom Kubišom.

Vzhľadom na to, že v tomto období poľská vláda nemala veľký záujem o tvorbu čs. zahraničného vojska na svojom území, tak koncom júla 1939 Gabčík, spoločne s ďalšími, odchádzajú na lodi Chrobry do Francúzska. Tu Gabčík vstupuje do francúzskej Cudzineckej légie. Po vypuknutí druhej svetovej vojny, v súlade s dohodou medzi vládou Francúzskej republiky a predstaviteľmi čs. zahraničného odboja, ktorú vyrokoval československý vyslanec Štefan Osuský, prepustili československých vojakov z Cudzineckej légie. Tí následne vstupujú do československej zahraničnej armády. Jozef Gabčík bol do nej prijatý 26. septembra 1939 v tábore v Agde. V hodnosti rotného sa zúčastnil bojov vo Francúzsku. Po porážke Francúzska odchádza loďou Rod el Farag do Veľkej Británie.

Za prejavenú statočnosť v bojoch bol dňa 28. októbra 1940 vyznamenaný Československým vojnovým krížom 1939. V lete 1941 súhlasil so zaradením do výcviku pre zvláštne úlohy. Následne absolvoval rôzne špeciálne kurzy (napr. parašutistický, sabotážny atď.). Po ich absolvovaní sa ako jeden z prvých čs. vojakov dobrovoľne prihlásil na plnenie špeciálnych úloh na území okupovanej vlasti. V októbri 1941 sa stal veliteľom skupiny Anthropoid, ktorá mala vykonať atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora, SS-Obegruppenführera a generála polície Reinharda Heydricha. Vzhľadom na zranenie druhého člena skupiny, Karla Svobodu, ktorého v skupine nahradil Gabčíkov priateľ Jan Kubiš, ako aj pre nepriaznivé podmienky pre let nad okupovanou Európou, sa ich vysadenie niekoľkokrát oddialilo. Dňa 29. decembra 1941 o 02.24 h v blízkosti obce Nehvizdy pri Prahe bola skupina Anthropoid vysadená s príslušníkmi skupín Silver A a Silver B.

Výsadok Anthropoid mal, na rozdiel od ďalších výsadkov, štastie a podarilo sa mu nadviazať kontakty s domácim odbojom. Vďaka rade spolupracovníkov, napr. zo sokolského hnutia, sa im podarilo naplánovať a úspešne vykonať atentát na R. Heydricha 27. mája 1942. Počas vlny masových represálií sa ukrývali na rôznych miestach, pričom gestapo dlhodobo nemalo relevantnú informáciu o tom, kde sa agenti nachádzajú. Zmena nastala, keď sa na gestape prihlásil Karel Čurda, člen výsadku Out Distance a Gabčíkov priateľ z Veľkej Británie. Vďaka informáciám od Čurdu a následnému brutálnemu vypočúvaniu zatknutých odbojárov, získalo gestapo informácie o úkryte v pravoslávnom kostole sväteho Cyrila a Metoda v Resslovej ulici v Prahe. Po niekoľkohodinovom odpore proti obrovskej presile spáchal 18. júna 1942 Jozef Gabčík samovraždu. Spolu s ním zahynuli Adolf Opálka, Jan Kubiš, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc.

Úspešný atentát na R. Heydricha vyvolal veľký medzinárodný ohlas. Predstavitelia čs. vlády v Londýne ho využívali v presadzovaní čs. požiadaviek v rokovaniach so spojencami. Úspešnosť ich postupu potvrdzuje aj historický fakt, že Veľká Británia 5. augusta 1942 odvolala podpis pod Mníchovskou dohodou a 29. septembra 1942 sa k tomuto kroku pripojil aj Francúzsky národný výbor.

Páči sa ti náš článok? Podpor nás a vydávanie ďalších článkov na Patreone
Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.
Páči sa vám obsah, ktorý tvoríme? Budeme radi, ak nás podporíte na Patreone.
This is default text for notification bar