Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 6.10.1944

Roku 1944 vstúpili na územie Slovenska v Duklianskom priesmyku oslobodzovacie jednotky 1. československého armádneho zboru. Túto udalosť si pripomíname ako pamätný deň Slovenskej republiky.

Keď 29. augusta 1944 vypuklo na Slovensku protifašistické povstanie, rozhodli sa ho Sovieti na žiadosť čs. povstaleckého a exilového vojenského velenia podporiť veľkorysou vojenskou operáciou.Karpatsko-duklianska operácia však v podstate zlyhala ešte pred svojím začiatkom, keď Nemci odzbrojili dve divízie Východoslovenskej armády, ktoré mali Červenej armáde pomôcť z druhej strany prebiť sa cez Východné Karpaty. Napriek tomu i napriek krátkosti času na prípravu rozhodol maršal Konev, ktorý velil 1. ukrajinskému frontu a v rámci neho aj 1. čs. armádnemu zboru, operáciu z politických dôvodov uskutočniť.

Útok Červenej armády, ktorú v priestore operácie tvorilo celkom deväť armádnych zborov vrátane československého, sa začal 8. septembra, ale optimistický plán sovietskeho velenia na bleskurýchly prienik sa už čoskoro ukázal ako nereálny. Po ťažkých bojoch a veľkých stratách vstúpili československí vojaci na územie vlasti v Duklianskom priesmyku až 6. októbra. Nemcom sa však medzitým podarilo potlačiť Povstanie a maršal Konev nariadil svojim jednotkám ukončiť operáciu a prejsť dočasne do obrany (28. októbra).

Viac o karpatsko-duklianskej operácii, jej priebehu a hrdinoch si môžete prečítať v článku https://historylab.dennikn.sk//druha-svetova-vojna/ceskoslovensky-terminator-bojoval-v-duklianskom-priesmyku/