Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 1907-07-06

V tento deň, 6.júla 1907 sa narodil známy český spisovateľ Jaroslav Foglar.

Významná postava československého skautingu a autor dnes už legendárnych Rýchlych šípov a Chlapcov od Bobrej rieky sa narodil 6. júla 1907 v Prahe.

Prvou skutočne zdokumentovanou Foglarovou publikáciou je poviedka Vítězství z roku 1923, ktorá vyšla v decembri toho istého roku v časopise Skaut-Junák č. 1. Od začiatku svojho pôsobenia medzi skautmi pociťoval aj túžbu napísať prehľadnú a čitateľnú knihu, ktorá by skauting propagovala. Podarilo sa mu ju však napísať až začiatkom 30. rokov 20. storočia. Medzitým získaval skúsenosti s vedením a písaním.

V roku 1934 sa s knihou Modrý život Jiřího Dražana zúčastnil súťaže o najlepšiu knihu pre mládež, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo Melantrich. Spolu s ďalšími dvoma autormi získal prvé miesto. Súčasťou víťazstva bolo vydanie knihy. Jeho prvé dielo vyšlo pod novým názvom Prístav volá. V tom čase ešte pracoval ako úradník. V roku 1935 presvedčil vydavateľstvo Melantrich o koncepcii nového mládežníckeho časopisu, a tak v júni toho roku vyšlo nulté číslo časopisu Malý hlasatel. Názov bol čoskoro zmenený na Mladý hlasatel. Foglar začal s časopisom spolupracovať ako externý redaktor.

Jeho redaktorské obdobie v Melantrichu začalo v roku 1938. Na jeho podnet uverejnil Mladý hlasatel 8. mája 1937 výzvu na založenie čitateľských klubov Mladého hlasateľa a v lete toho istého roku vyšlo prvé vydanie knihy Chlapci od Bobrej rieky s ilustráciami Zdeňka Buriana. Od decembra 1938 začal vychádzať dnes už legendárny seriál Rychlé šípy, ktorý ilustroval Jan Fischer.

Foglarov život, podobne ako mnohých umelcov v 20. storočí, nie je čiernobiely. V období Protektorátu Čechy a Morava spolupracoval napríklad s kolaborantským Kuratóriom na výchovu mládeže a v roku 1955, počas komunistickej totality sa zaviazal k spolupráci s ŠTB. Tá ho evidovala pod krycím menom Šípek. Ako aktívny spolupracovník figuroval len niekoľko mesiacov. V marci 1956, po tom ako Foglar napísal svojmu riadiacemu dôstojníkovi list v ktorom tvrdil, že na danú prácu psychicky a fyzicky nestačí, ŠTB jeho spis uzavrela. V rokoch 1948-1962 bol Foglar len veľmi málo literárne činný. Situácia sa začala meniť v šesťdesiatych rokoch, kedy začal spolupracovať s pionierskym časopisom ABC a následne opätovne pôsobil ako umelec na voľnej nohe.

Okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy a normalizácia znamenali nové utlmenie jeho verejných aktivít a skautskej činnosti. V roku 1975 ho dokonca krátko evidovala kontrarozviedka pod krycím menom „Hawk“ ako potenciálneho nepriateľa socialistického štátu. Situácia sa začala pomaly meniť koncom 80. rokov. Významná bola jeho spolupráca s výtvarníkom Kajom Saudkom na komiksoch pre Českú speleologickú spoločnosť.

Po revolúcii v roku 1989 mal Jaroslav Foglar opätovne otvorenú cestu k čitateľskej verejnosti. S vydavateľstvom Olympia, s ktorým mal už dobré skúsenosti z rokov 1968/1969 uzavrel exkluzívnu zmluvu na vydanie Súborných spisov Jaroslava Foglara. V rokoch 1990 až 2000 vyšlo všetkých 26 jeho kníh. V roku 1997, pri príležitosti Foglarových deväťdesiatych narodenín, vyšlo jubilejné pätnáste vydanie Chlapcov od Bobrej rieky s pamätným listom. Na sklonku Foglarovho života mu vydavateľstvo Olympia splnilo jeho najväčšie želanie a vydalo všetky kreslené seriálové príbehy Rýchlych šípov v samostatnej knihe.

Jaroslav Foglar zomrel 23. januára 1999 v pražskej Thomayerovej nemocnici vo veku 91 rokov. Je pochovaný na Vinohradskom cintoríne v Prahe.

Páči sa ti náš článok? Podpor nás a vydávanie ďalších článkov na Patreone
Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.
Páči sa vám obsah, ktorý tvoríme? Budeme radi, ak nás podporíte na Patreone.
This is default text for notification bar