Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 0863-07-05

V tento deň si pripomíname príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

„Cyrilometodská misia pôsobila na Veľkej Morave iba niečo cez dve desaťročia (863 – 886), menej ako trval moravský štát. Keď misionári prišli, bolo kresťanstvo medzi Slovanmi len „hrubé“ a viac menej formálne, rozšírené predovšetkým medzi časťou slovanskej mocenskej elity. Po dramatickom ukončení byzantskej misie sa situácia v tomto smere príliš nezmenila. Ešte na začiatku 10. storočia stavali Slovania svätyne svojim pôvodným božstvám, a to dokonca v opevnených mocenských centrách.

Napriek krátkej pôsobnosti byzantskej misie – zažila ho vlastne len jedna generácia našich predkov – sa Slovensko dokonca aj v oficiálnych dokumentoch, akým je Ústava Slovenskej republiky, hlási k cyrilometodskému „dedičstvu“. Hoci sa moravský panovník Rastislav obrátil na Byzanciu, chcel práve týmto pozvaním včleniť svoj štát ako rovnoprávny subjekt do latinského západu. Na Veľkej Morave v tom čase už pôsobili misionári z „Vlách, Grécka a Nemiec“, teda práve z latinskej oblasti. Z hľadiska šírenia kresťanskej viery oni boli skutočnými „vierozvestcami“. Nie je dokonca vylúčené, že už pred koncom 8. storočia sa pokúšali v strednej Európe uplatniť írsko-škótski misionári, ako naznačujú niektoré archeologické nálezy rôznej výpovednej hodnoty (Modrá pri Velehrade, nález z hradiska Hradec pri Prievidzi).“ píše vo svojom článku o cyrilometodskej tradícii Vladimír Turčan. Ak sa chcete dočítať viac, tak odporúčame ukážku z nášho archívu.

Páči sa ti náš článok? Podpor nás a vydávanie ďalších článkov na Patreone
Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.
Páči sa vám obsah, ktorý tvoríme? Budeme radi, ak nás podporíte na Patreone.
This is default text for notification bar