Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 3.10.0042

Roku 42 pred n. l. sa odohrala prvá z dvoch bitiek pri Filippách, ohlasujúcich koniec Rímskej republiky. V druhej, ktorá nasledovala o dvadsať dní neskôr, zomrel Caesarov vrah Brutus.

 
Po zavraždení Gaia Iulia Caesara, ktorý po občianskej vojne v Ríme strhol na seba priveľkú moc, vznikol druhý triumvirát zložený z jeho prasynovca Gaia Octaviana, Caesarovho pobočníka Marca Antonia a prívrženca Marca Lepida. Antonius a Octavianus s následne stretli s armádou Caesarových vrahov Marca Bruta (inak syna Caesarovej milenky) a Gaia Cassia v dvoch bitkách pri Filippách v dnešnom Grécku.
 
Prvá bitka skončila krvavou remízou a smrťou Gaia Cassia, ktorá priklonila misky váh víťazstva na stranu nových triumvirov. V druhej bitke už nemohli Antonius a Octavianus ponechať nič na náhodu, pretože im republikáni v ten istý deň ako sa odohrala prvá bitka, zničili zásobovaciu flotilu na mori. Odkázaní na víťazstvo nakoniec triumviri v urputnej bitke triumfovali nad vojensky menej zdatným Brutom, ktorý spáchal samovraždu.
 
Víťazstvom pri Filippách uchopil moc v Ríme druhý triumvirát, ktorý sa rozpadol v ďalšej občianskej vojne medzi Octavianom a Antoniom. To už ale Rímsku republiku nevzkriesilo a triumfujúcim Octavianom, pravým nástupcom Caesara, začalo písať svoje dejiny už Rímske cisárstvo.