Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 1848-06-02

roku 1848 sa v Prahe začal Slovanský zjazd.
V apríli 1848 bola vo Viedni schválená myšlienka zorganizovať zjazd. Dňa 30. apríla 1848 bol vymenovaný prípravný výbor kongresu, pričom boli pokusy koncipovať kongres ako všeslovanský, ale nakoniec sa presadila koncepcia austroslavizmu. Slovania z krajín mimo habsburskej monarchie sa mohli zúčastniť na kongrese ako hostia. Boli vytvorené tri sekcie: česko-slovenská (presnejšie česko-moravsko-sliezsko-slovenská), juhoslovanská a poľsko-rusínska. Program kongresu bol pripravený v priebehu mája 1848.
Zjazd sa zaoberal viacerými témami, ako boli napríklad vzťahy so Slovanmi žijúcimi mimo Habsburskej ríše, či vzťahy s neslovanskými národmi. V priebehu mája 1848 sa v Prahe postupne zišli delegáti vyslaní národnými zhromaždeniami vtedajších národných hnutí. Spomínaná česko-slovenská sekcia bola najpočetnejšia, tvorilo ju 237 ľudí.

Zjazd bol slávnostne otvorený 2. júna 1848 v Prahe na Žofínskom ostrove. Pavol Jozef Šafárik vo svojom úvodnom prejave vyjadril lojalitu vládnucej dynastii. Základnými myšlienkami zjazdu boli panslavizmus a austroslavizmus. Predsedom zjazdu bol František Palacký, ktorý propagoval austroslavizmus ako obranu proti pangermanizmu. Na kongrese sa zúčastnil aj známy ruský revolucionár, Michail Alexandrovič Bakunin. Na zjazde sa ukázala aj názorová nejednotnosť medzi jednotlivými slovanskými národmi. Napriek rozporom bol na zjazde odsúhlasený Manifest zjazdu Slovanského k národom Európskym, ktorého hlavnou myšlienkou bolo právo národov na sebaurčenie. Manifest požadoval rovnosť a spravodlivosť pre Slovanov a odsúdil rozdelenie Poľska. Tento manifest bol jediným dokumentom schváleným na zjazde. Po vypuknutí Pražského júnového povstania bol Slovanský zjazd prerušený a nikdy nebol formálne ukončený.

Páči sa ti náš článok? Podpor nás a vydávanie ďalších článkov na Patreone
Všetky práva vyhradené. Nesprávnym citovaním a kopírovaním cudzích diel skončíte v prepadlisku dejín alebo ako Youtuber.
Páči sa vám obsah, ktorý tvoríme? Budeme radi, ak nás podporíte na Patreone.
This is default text for notification bar