Subscribe Now

Prihláste sa do nášho newslettera. Každý týždeň od nás dostanete nové články, aktuality a historické novinky, ktoré inde nenájdete. Stačí zadať do formulára svoj e-mail.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

#VtentoDeň: 1.10.1946

V tento deň roku 1946 skončil Norimberský proces. 

Išlo o súdny proces, ktorý viedli predstavitelia Spojených štátov amerických, Sovietskeho zväzu, Francúzska  a Veľkej Británie proti predstaviteľom nacistického Nemecka pred Medzinárodným vojenským tribunálom v Norimbergu, kde boli súdení najvyššie postavení nacisti, ktorých Spojenci dokázali zatknúť. 

V Norimbergu sa pred Medzinárodným vojenským tribunálom od roku 1945 konalo celkom 13 súdnych konaní s najdôležitejšími nacistickými pohlavármi z okruhu politiky, hospodárstva, SS, polície, medicíny a Wehrmachtu. 

Tribunál pozostával z členov z každej zo štyroch signatárskych krajín. Prvé zasadanie sa uskutočnilo 18. októbra 1945 v Berlíne, predsedal sovietsky reprezentant, generál Iona Timofjevič Nikitčenko. Obvinených bolo v tom čase 24 nacistov a niekoľko skupín (vrátane Gestapa). Od 20. novembra 1945 sa zasadania konali v Norimbergu, za predsedu tribunálu bol zvolený britský sudca Geoffrey Lawrence. 

Po 216 zasadaniach súdu bol 1. októbra 1946 vynesený rozsudok s 22 z 24 pôvodných obžalovaných (Robert Ley spáchal v cele samovraždu, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach nebolo mentálne a fyzicky v stave sa súdu zúčastniť) v ťažiskovom súdnom procese. V dvanástich prípadoch bol vynesený rozsudok trestu smrti (Martin Bormann v neprítomnosti, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbruner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyß-Inquart, Julius Streicher), v troch prípadoch doživotie (Walther Funk, Rudolf Hess a Erich Raeder) a štyri tresty väzenia od 10 do 20 rokov (Karl Dönitz, Konstantin von Neurath, Baldur von Schirach, Albert Speer) a padli tiež tri oslobodzujúce rozsudky (Franz von Papen, Hans Fritzsche, Hjalmar Schacht). Okrem Göringa (otrávil sa jedom) a Bormanna (nezvestný) boli všetci odsúdení k smrti 16.10.1946 popravení.

Medzinárodný vojenský tribunál pri svojom rozsudku odmietol niekoľko bodov obhajoby, medzi nimi tvrdenie, že len štát a nie jednotlivci, sa môže dopustiť vojnových zločinov. Podľa tribunálu zločiny medzinárodného práva páchajú jednotlivci, deklaroval plnú zodpovednosť jednotlivca konajúceho v postavení štátneho orgánu, prípadne ak konal ako čelný predstaviteľ štátu alebo vlády a vyhlásil, že to nie je prekážkou jeho trestnej zodpovednosti a neslúži ani ako poľahčujúca okolnosť. Medzinárodný tribunál tiež odmietol výhradu, že súd i rozsudky boli vykonané ex post facto (retroaktívne) s tým, že vojnové zločiny, za ktoré boli obvinení odsúdení, boli zločinmi aj pred druhou svetovou vojnou. 

Viac si o norimberskom súdnom procese môžete prečíta v článku z nášho archívu:  https://historylab.dennikn.sk/druha-svetova-vojna/tlmocnici-v-norimbergu-skratili-goringovi-zivot/