Hildegarda z Bingenu patrí medzi najinšpiratívnejšie ženy v našich dejinách.